dinsdag, 15. december 2015 - 15:46

Friezen verhuizen naar de Randstad en Groningen

Friezen verhuizen naar de Randstad en Groningen
Foto: Bon
Leeuwarden

De provincie Fryslân heeft sinds 2012 te kampen met een lichte daling van het aantal inwoners. Dit komt vooral doordat er meer mensen uit Fryslân vertrokken dan er naar Fryslân verhuisden. In 2014 zijn 11.558 mensen vanuit Fryslân vertrokken naar een andere provincie in Nederland. Vanuit andere provincies hebben 10.119 mensen zich in Fryslân gevestigd. Per saldo komt dit neer op een afname van 1439 mensen. Het aantal verhuizingen is in het afgelopen jaar weer toegenomen door het aantrekken van de economie. Dit blijkt uit een analyse van het Fries Sociaal Planbureau (FSP) op basis van gegevens van het CBS.

Veel verhuizingen naar Groningen

Per provincie is het migratiesaldo in relatie tot Fryslân berekend; het aantal mensen dat zich vestigt in Fryslân minus het aantal mensen dat vertrekt. Op Flevoland (+85) na vertrekken er naar alle andere provincies in Nederland meer mensen dan dat er binnenkomen. De meeste Friezen vertrekken naar de provincie Groningen (-501) gevolgd door Noord-Holland (-350) en Utrecht (-184). Het aantal verhuizingen van en naar Zeeland en Limburg is nihil.

Welke gemeenten zijn populair bij de Friezen?

De meeste verhuizingen vinden binnen Fryslân plaats. Daarnaast trekken mensen naar grote steden buiten Fryslân, vanwege werk en/of studie. Het populairst zijn de gemeenten Groningen (2388), Amsterdam (610), Utrecht (358), Zwolle (290)  en Den Haag (222). Veel verhuizingen vinden ook plaats naar buurgemeenten net over de provinciegrens, bijvoorbeeld naar Steenwijkerland (203) en de Noordoostpolder (178).

De mensen die zich in Fryslân vestigen zijn afkomstig uit dezelfde gemeenten; vooral uit de grote steden en enkele buurtgemeenten. De top 5 bestaat uit Groningen (1602), Amsterdam (479), Zwolle (240), Steenwijkerland (234) en de Noordoostpolder (230). Opvallend is dat vanuit de krimpgemeenten Delfzijl (+82) en Vlagtwedde (+75) relatief veel mensen naar Fryslân verhuizen.

Categorie:
Provincie: