dinsdag, 22. december 2015 - 18:23 Update: 22-12-2015 18:36

NS neemt extra maatregelen tegen te drukke treinen

NS neemt extra maatregelen tegen te drukke treinen
Foto: Archief EHF
Utrecht

De NS gaat al het beschikbare materieel inzetten om de drukte in 2016 en begin 2017 tegen te gaan. Niet-noodzakelijk onderhoud wordt gefaseerd en tot april wordt de Mat’64 toegevoegd aan de reserve. Oude dubbeldekkers worden opgeknapt en in Sprintertype SLT-6 wordt de verhouding tussen de 2de en 1ste klas verbeterd.

Op enkele trajecten waar het in de spits structureel te druk blijft, worden reizigers geholpen met comfortabele bussen, reisinformatie op maat en andere alternatieven. Om de enorme piekbelasting in de spits tegen te gaan, werkt NS samen met grote bedrijven, overheden en onderwijsinstellingen om de capaciteit op het spoor beter te benutten. NS laat kantoorpersoneel vanaf volgend jaar buiten de ochtendspits reizen om reizigers meer plaats te bieden. Dit staat in het plan dat NS vandaag aan staatssecretaris Dijksma van infrastructuur en Milieu heeft aangeboden. NS trekt 8,5 miljoen euro uit voor deze extra maatregelen bovenop de circa 320 miljoen euro. die al wordt geïnvesteerd in extra materieel voor 2016 en 2017.

NS voorziet voor 2016 en begin 2017 dat er in de spits op enkele trajecten hinder zal zijn voor reizigers door te drukke treinen. Deze drukte concentreert zich in de spits op enkele specifieke trajecten. Afhankelijk van de periode in het jaar komt NS in 2016 10 tot 45 rijtuigen te kort. Dit komt omdat bijna de gehele reservevloot is ingezet om het wegvallen van de Fyra op te vangen, ook stroomt de Mat’64 uit. Nu de economie aantrekt, neemt de reizigersgroei boven verwachting toe (+3,3% extra reizigers in de spits dit jaar). Ook maken meer studenten gebruik van de trein door het behoud en de uitbreiding van de OV-studentenkaart. In 2016 wordt daarnaast op een groot aantal plekken gewerkt aan de verbetering van het spoor en stations, wat beperkingen voor de inzet van treinen tot gevolg heeft.

Extra maatregelen

Om de verwachte drukte in 2016 en begin 2017 aan te pakken, spant NS zich maximaal in om extra vervoersplaatsen te bieden en de hinder voor reizigers te beperken. NS zet haar hele treinvloot maximaal in, inclusief de reserves. Niet-noodzakelijk onderhoud en revisies worden uitgespreid over een langere periode en de Mat’64 wordt tot april in reserve gehouden. Door de verhouding tussen de 1ste en 2de klasse bij het Sprintertype SLT-6 aan te passen, ontstaan meer zit- en staplaatsen voor de 2de klas. Met deze maatregelen is het verwachte tekort voor 2016 substantieel teruggebracht tot uiteindelijk circa 1.000 – 4.500 zit-en staplaatsen.

Categorie:
Tag(s):