dinsdag, 22. december 2015 - 18:49 Update: 22-12-2015 19:11

Principeakkoord bereikt over cao Sociale Werkvoorziening

Principeakkoord bereikt over cao Sociale Werkvoorziening
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Den Haag

Na twee jaar, meerdere onderhandelingsrondes en vele acties door het hele land, is het dan eindelijk zover; er is een nieuwe cao voor de ongeveer 100.000 medewerkers in de sociale werkvoorziening (sw). Dit meldt het FNV dinsdagavond.

‘Zonder alle mensen die actie hebben gevoerd in de afgelopen maanden, was het nooit gelukt om goede afspraken te maken over koopkracht en werkgarantie’, aldus Peter Wiechmann, cao-onderhandelaar bij de FNV. 

‘De sw-medewerkers zijn opgekomen voor hun rechten en hebben zo de Vereniging van Nederlandse Gemeenten laten zien, dat het tijd werd om hen te belonen voor het belangrijke werk dat zij doen.’ Voorzitter van de sw-branche Jan Braem zegt over het akkoord; ‘Ik ben trots op onze leden. Zij hebben dit Kerstakkoord mogelijk gemaakt’, aldus Wiechmann.

Staatssecretaris Jetta Klijnsma heeft namens het kabinet toegezegd dat gemeenten jaarlijks weer extra geld krijgen voor de cao sw. Het budget van gemeenten wordt ieder jaar verhoogd met een bepaald percentage, omdat alles in het leven duurder wordt. 

Wiechmann zegt hierover: ‘Afgesproken in de cao sw is nu dat de medewerkers datzelfde percentage loon erbij krijgen. Dus stel (bijvoorbeeld) dat gemeenten er 1,5% bij krijgen, dan gaan de sw-lonen ook 1,5% omhoog.’ De eerste structurele loonsverhoging wordt uitbetaald in juli 2016.

Voor de werknemers, die wel het minimumloon verdienen, werkt het anders; zij krijgen  twee keer per jaar de landelijke verhogingen van het wettelijk minimumloon. Daarnaast wordt de eindejaarsuitkering verhoogd. Die is nu nog 3% van het jaarloon, maar dat wordt vanaf 2016 verhoogd naar 3,75%. In maart 2016 krijgen alle werknemers (naar rato) een eenmalige uitkering van € 325 (bruto).

De FNV maakte zich in verband met de forse bezuinigingen in de sociale werkvoorziening grote zorgen over de werkzekerheid van de werknemers. Dat werd verergerd doordat de zorgplicht uit de wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) werd geschrapt. Dit is in de nieuwe cao goed opgelost: om ontslagen te voorkomen, wordt de zorgplicht nu opgenomen in de cao. Als een werkplek vervalt, krijgen gemeenten de plicht om ander werk aan te bieden.

Voor medewerkers van wie het begeleid werken (buiten hun schuld) stopt, komt een terugkeergarantie: de gemeente biedt dan ander passend werk aan. Werknemers blijven dan onder de Wsw vallen. Aan het begin van het nieuwe jaar gaat de FNV de leden raadplegen over dit onderhandelaarsakkoord.

Categorie:
Provincie: