maandag, 28. december 2015 - 19:41 Update: 28-12-2015 21:40

Loek Hermans ziet af van burgemeesterschap voor Zutphen

Loek Hermans ziet af van burgemeester Zutphen
Foto: Archief EHF
Zutphen

Loek Hermans stelt zich, na een 2e gesprek met de fractievoorzitters uit de gemeenteraad van Zutphen vanmorgen, niet meer beschikbaar als kandidaat voor het waarnemend burgemeesterschap.

Hermans heeft vastgesteld dat er nu onvoldoende draagvlak is voor een succesvol functioneren als burgemeester. De fractievoorzitters hebben uitgesproken dat zij niet twijfelen aan de bestuurlijke kwaliteiten en de integriteit van de heer Hermans. Na aanvankelijke unanieme steun zijn de fractievoorzitters tot het inzicht gekomen dat dit niet het goede moment is.

De Commissaris van de Koning, Clemens Cornielje, die maandagmorgen 28 december ook met de fractievoorzitters heeft gesproken, is Loek Hermans erkentelijk voor het feit dat hij zijn kwaliteiten beschikbaar heeft willen stellen om de opgaven waar de gemeente Zutphen zich voor gesteld ziet, mee te helpen oplossen.

In januari zal de Commissaris op zoek gaan naar een andere kandidaat voor het waarnemend burgemeesterschap, in verband met het vertrek per 1 februari van burgemeester Arnold Gerritsen.

Categorie:
Provincie: