woensdag, 13. januari 2016 - 17:16 Update: 13-01-2016 17:19

Belangrijke busverbinding binnen de Ronde Venen op de schop

Belangrijke busverbinding binnen de Ronde Venen op de schop
Foto: Archief EHF
Mijdrecht

Wethouders Dijkstra en Goldhoorn van de gemeente De Ronde Venen hebben woensdag hun zware teleurstelling kenbaar gemaakt over het nieuwe busvervoer. Zij deden dit in een gesprek met gedeputeerde Verbeek-Nijhof van de provincie Utrecht en vertegenwoordigers van aanbieder Syntus. Belangrijkste redenen: de rechtstreekse busverbindingen verdwijnen tussen Abcoude en Mijdrecht, Wilnis en Vinkeveen. En buslijn 130 rijdt niet meer via het Bedrijventerrein Mijdrecht.

Vervoerder Syntus verzorgt vanaf 11 december 2016 het busvervoer in de provincie Utrecht. Afgelopen maandag heeft Syntus haar plannen gepresenteerd aan Provinciale Staten en woensdag deed Syntus dit aan de gemeente De Ronde Venen.

Het is inmiddels duidelijk dat er grote wijzigingen in het busvervoer in De Ronde Venen zijn. Het college is van mening dat deze wijzigingen een forse verslechtering in de reismogelijkheden per openbaar vervoer betekenen. De rechtstreekse verbindingen tussen de Abcoude en Mijdrecht, Wilnis en Vinkeveen verdwijnen. De voorzieningen in de verschillende kernen worden daarmee slechter bereikbaar. Daarnaast rijdt buslijn 130 niet meer via het Bedrijventerrein Mijdrecht. Het college vindt het onbegrijpelijk dat de economische motor van onze gemeente, met 5.000 werknemers, zo slecht bereikbaar wordt. Ook zijn de wensen voor een busverbinding met het treinstation van Abcoude en een rechtstreekse busverbinding naar Utrecht niet gehonoreerd.

In het gesprek hebben de wethouders bij de gedeputeerde aangedrongen op onmiddellijk herstel en verbetering van de verbinding met Abcoude. De gedeputeerde kon dit helaas niet toezeggen. Een nadere cijfermatige onderbouwing wordt nu door de provincie opgesteld waarna een vervolggesprek wordt ingepland. De gedeputeerde heeft toegezegd om de gemeente te bezoeken om een uitleg te geven op het nieuwe busvervoer in de gemeente.

Categorie:
Provincie: