woensdag, 20. januari 2016 - 16:49

FNV daagt noordelijke gemeenten uit kritisch te kijken naar zorgbeleid

FNV daagt noordelijke gemeenten uit kritisch te kijken naar zorgbeleid
Foto: Archief FBF.nl
Groningen

FNV Zorg & Welzijn en FNV Senioren dagen de zestig gemeenten in de provincies Friesland, Groningen en Drenthe uit om samen met de FNV kritisch te kijken naar hun zorgbeleid. Naar aanleiding van het onlangs gesloten Zorgakkoord kunnen de verantwoordelijke wethouders binnenkort een uitnodiging van de FNV verwachten om te praten over de ontstane problemen binnen de thuiszorg.

FNV-bestuurder Riek van Kampen zegt hierover: ‘De zorgtaken zijn het afgelopen jaar verschoven van het Rijk naar de gemeenten. Er gaat hier echter veel niet goed; mensen verliezen hun zorg en vele zorgverleners hun baan. Wij nodigen deze zestig gemeenten uit om samen met ons hun gevoerde beleid te evalueren en te kijken hoe zij hun beleid kunnen bijstellen. Immers, de behoefte aan zorg blijft onverminderd groot!’

De FNV heeft het afgelopen jaar door het hele land actie gevoerd tegen de verslechtering van de zorg. Het kabinet bezuinigt te veel en te snel. Veel gemeenten hebben de bezuinigingen één-op-één doorvertaald naar de zorgaanbieders. Er is al duidelijk gebleken dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van de zorg, om nog maar te zwijgen over de werkgelegenheid binnen deze sector.

De FNV gaat haar leden vragen naar hun ervaringen met het gevoerde beleid binnen hun gemeente. De resultaten worden tijdens een bijeenkomst besproken met de verantwoordelijke wethouders, met als doel de kwaliteit van de zorg weer terug te brengen op het niveau waarop het hoort en de broodnodige banen binnen deze sector te waarborgen.

Categorie:
Provincie: