donderdag, 28. januari 2016 - 14:57 Update: 28-01-2016 15:02

Rijksschoonmakers leggen eed en belofte af

Rijksschoonmakers leggen eed en belofte af
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Den Haag

Deze maand zijn de eerste 84 rijksschoonmakers aan de slag gegaan binnen de Rijksoverheid. dit meldt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) donderdag.

Tijdens een feestelijke bijeenkomst op het ministerie van SZW legden de nieuwe rijkscollega’s vandaag de eed en belofte af in het bijzijn van minister Asscher. De komende jaren zullen zo’n 2000 schoonmakers in dienst komen van het Rijk. Het kabinet wil als goed werkgever de schoonmakers van rijkspanden in dienst nemen, zodat zij als echte collega’s deel uitmaken van de Rijksoverheid.

Minister Asscher is blij met de komst van de nieuwe collega’s: 'Het kabinet wil dat mensen die hard werken, daarvoor ook fatsoenlijk worden betaald en onder goede omstandigheden werken. Dat hoort bij goed werkgeverschap. Als we dit van werkgevers in Nederland vragen, moeten we als overheid natuurlijk zelf het goede voorbeeld geven. Door zelf een goed werkgever te zijn. Door mensen die structureel en belangrijk werk doen, gewoon in dienst te nemen. Het is voor schoonmakers ook belangrijk om er echt bij te horen, zeker als je al zo lang op dezelfde rijkslocatie werkt.'

EZ als eerste ministerie

De schoonmaakmedewerkers zijn sinds 1 januari in dienst bij de Rijksschoonmaakorganisatie (RSO), dat valt onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De RSO neemt de dienstverlening en schoonmakers stap voor stap over in de rijkspanden op het moment dat contracten met schoonmaakbedrijven aflopen. 

Hierover zijn eerder afspraken met de bonden gemaakt. De RSO is begin dit jaar als rijksbrede dienstverlener gestart op 17 locaties van het ministerie van EZ: het kerndepartement en panden van de ACM, RVO en NVWA. De locaties zijn verspreid over het hele land, van Groningen en Den Helder tot Echt. De voorbereidingen voor de Belastingdienst, waar de Rijksschoonmaakorganisatie in juni een start maakt, zijn nu in volle gang.

Categorie:
Provincie: