donderdag, 4. februari 2016 - 10:59

Reders willen gewapende particuliere beveiligers aan boord

Reders willen gewapende particuliere beveiligers aan boord
Den Haag

De Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders, Nautilus International, andere partijen uit de maritieme cluster en ondernemersorganisatie VNO-NCW pleiten ervoor om onder strikte voorwaarden gewapende particuliere beveiligers per 1 januari 2017 toe te laten op schepen met de Nederlandse vlag indien de inzet van een militair team niet kan.

Dit staat in een open brief die is gericht aan de Tweede Kamer en op 4 februari is gepubliceerd in het Financieele Dagblad. 

Er is vanuit de sector begrip voor de noodzaak van een zorgvuldige behandeling in de Kamer, maar er is zorg over de tijdige invoering van een regeling voor het inzetten van gewapende particuliere beveiligers. Partijen zijn zeer verontrust over het feit dat dit beleidsvoornemen van het kabinet pas op 8 juni wordt besproken, een half jaar na verzending hiervan door het kabinet naar de Tweede Kamer. 

Reders willen en moeten veilige arbeidsomstandigheden bieden aan hun personeel. Terecht merkt het kabinet op dat weliswaar het aantal piratenaanvallen significant is teruggedrongen, maar dat de dreiging van piraterij niet is verdwenen. Zeevarenden en het thuisfront eisen bescherming. Het alsmaar uitblijven van een regeling voor particuliere beveiliging verslechtert bovendien de concurrentiepositie van Nederland en van de Nederlandse reders in het bijzonder.

Het beleidsstandpunt ervaren de organisaties als een steun in de rug voor de Nederlandse koopvaardijsector, maar een spoedige invoering is geboden.

Categorie:
Provincie:
Blik op 112: