dinsdag, 9. februari 2016 - 13:46 Update: 09-02-2016 16:59

Ledenaantal politieke partijen op laagste niveau

Ledenaantal politieke partijen naar dieptepunt
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Den Haag

Het aantal Nederlanders dat lid is van een politieke partij is naar een nieuw dieptepunt gedaald. Waren er op 1 januari 2015 nog 295.443 mensen lid van een partij, op 1 januari van dit jaar waren het er nog maar 285.851. Het ledenaantal is voor het eerst onder de 290.000 gekomen, zo blijkt uit cijfers van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen van de Rijksuniversiteit Groningen.

Momenteel is 2,2% van de Nederlandse kiesgerechtigden lid van een politieke partij, het laagste aantal sinds de Tweede Wereldoorlog. De teruggang van het gezamenlijke ledental komt voor een groot deel voor rekening van de traditionele ‘grote drie’ van de Nederlandse politiek – hetCDA i, de PvdA i en de VVD i. Hun ledentallen daalden het afgelopen jaar het sterkst. 

Het CDA noteerde een achteruitgang van 5,5%. De ledenaanhang van de PvdA nam met 6,3% af; die van de VVD met 8%. Winst was er alleen voor de Partij voor de Dieren i, D66 i en VNL i. D66 en de SP i noteerden de meeste nieuwe leden, in absolute zin gingen de meesten weg bij de PvdA.

Desalniettemin blijft het CDA de grootste partij wat ledenaantal betreft, ruim 50.000 mensen zijn lid. De partij wordt gevolgd door de PvdA met 46.000 leden en de SP met bijna 42.000 leden.

Categorie:
Provincie: