donderdag, 25. februari 2016 - 18:02 Update: 25-02-2016 19:52

3350 medewerkers TSN worden overgenomen door Familiehulp of andere aanbieder

3350 medewerkers TSN behouden baan
Foto: Archief FBF.nl
Almelo

137 gemeenten die een contract met TSN hebben ontvingen een concreet voorstel van de stichting Familiehulp tot overname van cliënten en werknemers van TSN Thuiszorg. Het voorstel ging om overname van ongeveer 30.000 cliënten en ongeveer 6.700 directe werknemers. De bewindvoerders van TSN Thuiszorg BV hebben nog niet van alle gemeenten terugkoppeling ontvangen maar kunnen al wel een voorlopig resultaat presenteren.

De bewindvoerders hebben inmiddels bericht ontvangen van 99 Gemeenten. Een deel van de gemeenten geeft aan dat deze het voornemen hebben om in te gaan op het aanbod vanuit de stichting Familiehulp tot overname van cliënten en medewerkers bij een faillissement van TSN Thuiszorg. Daarnaast zijn er gemeenten die kiezen voor oplossingen met andere aanbieders, waarbij cliënten hun vertrouwde hulp behouden en werkgelegenheid op basis van de huidige arbeidsvoorwaarden gehandhaagd blijft.

Op basis van de huidige informatie van gemeenten kunnen minimaal 3.350 medewerkers worden overgenomen door Familiehulp of door een andere aanbieder die bereid is het personeel van TSN Thuiszorg de huidige arbeidsvoorwaarden te bieden. In de komende dagen verwachten de bewindvoerders nog de reacties van de gemeenten die nog niet gereageerd hebben.

Bewindvoerders Daniels en Van der Hel tonen zich tevreden over dit voorlopig resultaat. “Het is mooi dat dit is bereikt door een constructieve opstelling van veel betrokken partijen. Wij constateren ook dat de arbeidsvoorwaarden een belangrijke rol spelen in de uitgeschreven mini tenders in gemeenten. De bewindvoerders benadrukken dat dit een voorlopig resultaat is. We zijn er nog niet, wij zullen ons blijven inspannen om de 3.350 banen verder te laten stijgen. Zodra wij meer duidelijkheid hebben over het exacte aantal banen dat behouden blijft zullen wij u hierover infomeren”, aldus bewindvoerders Daniels en Van der Hel.

De bewindvoerders blijven in gesprek met gemeenten die hebben aangegeven niet in te gaan op het aanbod van Familiehulp en te kiezen voor oplossingen met andere aanbieders of die nog geen duidelijkheid hebben gegeven. De bewindvoerders willen dit proces zo goed mogelijk faciliteren en de belangen van medewerkers en cliënten behartigen. Voor medewerkers telt vooral het belang van behoud van werkgelegenheid en arbeidsvoorwaarden. Voor cliënten is naast de continuïteit van zorg, waar zij in alle gevallen recht op hebben, vooral ook het behoud van hun vertrouwde huishoudelijke hulp erg belangrijk. Hierbij spreken de bewindvoerders ook de gemeenten aan op hun verantwoordelijkheden in het kader van de WMO.

Inmiddels zijn ook de lonen van de medewerkers van TSN Thuiszorg over februari betaald, hierdoor blijft ook op korte termijn de zorg aan de cliënten van TSN Thuiszorg gegarandeerd. TSN Thuiszorg BV verkeert in surseance van betaling sinds 30 november 2015. Het betreft hier de activiteiten op het gebied van Huishoudelijke Hulp die worden geleverd aan ruim 200 gemeenten. De overige activiteiten van TSN, zoals Verzorging & Verpleging vallen buiten de surseance

Categorie:
Provincie:
Tag(s):