vrijdag, 11. maart 2016 - 8:23 Update: 11-03-2016 17:10

OM: verplichte begeleiding Volkert van der G. blijft 'noodzakelijk'

OM in hoger beroep tegen uitspraak in kort geding Volkert van der G.
Foto: Archief EHF
Amsterdam

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft hoger beroep ingesteld tegen de uitspraak van de kortgedingrechter van 19 februari jongstleden.

Volgens deze uitsspraak kan Van der G. tijdens zijn proeftijd bij zijn voorwaardelijke invrijheidstelling niet verplicht worden zich te houden aan de opvolgende maatregel van de begeleiding van een psycholoog.

Verplichte begeleiding noodzakelijk

De kans op herhaling is ten tijde van de vrijlating van Van der G. in mei 2014 als laag ingeschat. Wel is toen aangegeven dat er onzekerheid bestond over een aantal (toekomstige) sociaal-emotionele factoren zoals werk, relatie en sociaal netwerk. Zicht hierop om de kans op herhaling goed te kunnen inschatten is noodzakelijk. Om die reden heeft het OM de bijzondere voorwaarde van verplichte begeleiding door een gedragskundige opgelegd.

De rechter is, kort gezegd, van oordeel dat de opgelegde voorwaarde geen ruimte laat voor het aanwijzen van een psycholoog nu de psychiater niet meer betrokken is.

Het OM is het hiermee niet eens. Het OM vindt dat de rechter de bijzondere voorwaarde en het feitelijk verloop te restrictief heeft uitgelegd.