maandag, 21. maart 2016 - 18:07 Update: 21-03-2016 18:11

Convenant moet waarde- en geldtransporten en -opslag beter beveiligen

Convenant moet waarde- en geldtransporten en -opslag beter beveiligen
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Driebergen/Den Haag

Ter bestrijding van gewelddadige vermogenscriminaliteit, tekenden diverse publiek-private partijen maandag een convenant om de samenwerking te optimaliseren. Dit meldt de politie maandagavond.

'Zij deden dit in het bijzijn van minister Ard van der Steur van Veiligheid en Justitie. Het convenant moet bijdragen aan het voorkomen van overvallen gericht op geld- en waardedepots en geld- en waarde transporteurs', aldus de politie. 

Acht partijen zetten hun handtekening: politie, College van Procureurs Generaal, Koninklijke Marechaussee, De Nederlandsche Bank, Koninklijke Joh. Enschedé, G4S Cash Solutions, Geldservice Nederland en SecurCash.

Overvallen op geldtransporten en gelddepots zijn zeer zware delicten met grote impact. Impact op het personeel, op omstanders en de politie. Daders deinzen er niet voor terug vuurwapens en explosieven te gebruiken. 

“Effectieve bestrijding van deze ernstige vorm van criminaliteit vereist krachtenbundeling van betrokken publieke en private partijen en de Nederlandsche Bank. Het gaat om de kans op een overval te minimaliseren en de pakkans te vergroten. Samenwerking en het delen van (persoons)gegevens leiden tot inzichten die afzonderlijk niet verkregen zouden zijn en tot samenhangende maatregelen. Ik ben er dan ook van overtuigd dat we met de ondertekening van dit convenant waarin de afspraken staan, een uitstekende basis leggen voor de bescherming van het chartale betalingsverkeer en de veiligheid van Nederland in het algemeen”, volgens minister Van der Steur.

Betrokken partijen hebben afgesproken zoveel mogelijk relevante informatie met elkaar te delen. Het gaat daarbij om onder meer informatie over werkwijzen, signalementen, gebruikte vervoersmiddelen, gereedschappen van overvallers, dreigingsbeelden en trends. 

Live View

Daarnaast zijn er goede afspraken gemaakt over hoe overvallen voorkomen kunnen worden en de pakkans vergroot kan worden. Een van de afspraken is dat alle private partijen en de Nederlandsche Bank zijn aangesloten op Live View. Dit is een systeem waarmee de meldkamer van de politie, bij bijvoorbeeld, een overval rechtstreeks kan meekijken met camerabeelden van een particuliere alarmcentrale.

De Nederlandse Veiligheidsbranche hecht ook veel waarde aan het convenant. “Waar voorheen bedrijven een informatie-achterstand hadden ten aanzien actuele risico’s en dreigingen, zorgt dit convenant ervoor dat bedrijven in een vroeg stadium kunnen beschikken over dreigingsinformatie. Ook kunnen ze zelf bijdragen met hun informatie aan een actueel dreigingsbeeld bij de politie. Partijen gaan van een reactieve naar een proactieve samenwerking. Met een wederzijdse informatie-uitwisseling zijn die partijen beter voorbereid op het tegengaan van overvallen op GWT. Deze samenwerking leidt tot minder risico’s voor beveiligers en vergroot het tegengaan van overvallen op GWT en depots”, aldus mevrouw Griffith van de Nederlandse Veiligheidsbranche.

Eerdere afspraken

Politie, Openbaar Ministerie, DNB en de geld- en waardetransporteurs en -depots werken al lang samen in de strijd tegen gewelddadige vermogenscriminaliteit. Zo maakten zij al eerder afspraken over hoe afwijkende patronen en of verdachte omstandigheden rond een waarde transport zo effectief mogelijk te melden, de meldprocedure bij overvallen en over hoe te handelen wanneer een geld- of waarde transport pech onderweg krijgt. 

In 2014 sloten de politie, het Openbaar Ministerie en de vier grootbanken een convenant over samenwerking en informatie-uitwisseling in de strijd tegen ram- en plofkraken. Dit heeft bijgedragen aan een significante daling van het aantal ram- en plofkraken. Het vandaag gesloten convenant betekent dus dat nu met alle relevante partners afspraken zijn gemaakt ter bevordering van veiligheid van de gehele geld- en waardeketen.

Categorie:
Provincie:
Blik op 112: