vrijdag, 1. april 2016 - 12:39 Update: 01-04-2016 13:01

Nederland vangt gemiddeld aantal asielzoekers van Europa op

Nederland vangt gemiddeld aantal asielzoekers van Europa op
Foto: Archief EHF
Den Haag

In 2015 registreerde Nederland 2,5 eerste asielverzoeken per duizend inwoners in 2015. 'Dat is gelijk aan het gemiddelde in de Europese Unie', meldt het CBS vrijdag

'In totaal werden in de EU 1,26 miljoen asielverzoeken ingediend. Ruim de helft van deze asielzoekers was afkomstig uit Syrië, Afghanistan of Irak', aldus het CBS op basis van cijfers van Eurostat.

Van de EU-landen ontving Hongarije in 2015 met bijna 18 asielzoekers per duizend inwoners het hoogste aantal eerste asielverzoeken. Ook Zweden met 16, en Oostenrijk met 10 per duizend inwoners, registreerden naar verhouding veel asielverzoeken. Het aantal asielzoekers in verhouding tot de bevolking was laag in de Oost-Europese landen en in Spanje en Portugal.

Syriërs, Afghanen en Irakezen

Van alle asielzoekers in de EU had 29 procent de Syrische nationaliteit. Daarnaast kwam 14 procent van de indieners van een eerste asielverzoek uit Afghanistan en 10 procent uit Irak.

De asielzoekers uit de verschillende herkomstlanden verspreidden zich niet gelijkmatig over de EU. Net als in Nederland vormden Eritreeërs in Groot-Brittannië een groter deel van de asielzoekers dan in andere EU-landen. Kosovaren en Albanezen meldden zich met name in Hongarije en Duitsland. Italië registreerde veel asielverzoeken uit Afrika.

In 2015 vroegen 1,26 miljoen personen asiel aan in een van de landen van de Europese Unie, ruim twee keer zoveel als in 2014. Nederland schreef 43 duizend asielzoekers in; dat is 3,4 procent van het EU-totaal.

Ruim helft asielzoekers volwassen man

Van de indieners van een eerste asielverzoek was 54 procent een volwassen man, 17 procent een volwassen vrouw en 29 procent was minderjarig. Onder Pakistani en asielzoekers uit een aantal Afrikaanse landen lag het aandeel mannen met ongeveer 90 procent veel hoger.

Onder de Oost-Europese asielzoekers daarentegen was het percentage volwassen vrouwen en kinderen hoger dan gemiddeld. Van de Afghaanse asielzoekers is bijna de helft minderjarig.

Categorie:
Provincie: