dinsdag, 12. april 2016 - 7:34

Aspergeareaal in Nederland toegenomen

Aspergeareaal in Nederland toegenomen
Foto: Bon
Den Haag

Eind 2015 werd in Nederland 3 570 hectare landbouwgrond gebruikt voor de teelt van asperges. Dat is 250 hectare meer dan het jaar ervoor.

Vooral in Noord-Limburg nam het aspergeareaal toe, met ruim 190 hectare. Nederland produceerde 17,1 miljoen kilo asperges. Dit meldt CBS.

De oppervlakte landbouwgrond (het areaal) asperges in Nederland is sinds 2000 met meer dan 70 procent gestegen; er kwam 1 480 hectare bij. De groei vond vooral in Noord-Limburg plaats, waar het areaal in die periode met ruim 1 000 hectare toenam. Hoewel asperges inmiddels in iedere provincie geteeld worden, blijft de teelt in de meeste provincies kleinschalig. De provincie Limburg neemt 62 procent van de Nederlandse aspergeteelt voor haar rekening, Noord-Brabant 32 procent. Noord-Limburg is samen met Noord-Brabant de regio waar de meeste asperges worden geteeld.

Categorie:
Provincie: