donderdag, 28. april 2016 - 15:39 Update: 28-04-2016 19:03

Eis: vier jaar cel voor moeder van drie dood gevonden baby's

OM eist vier jaar cel tegen moeder drie dode baby's
Foto: Archief EHF / foto ter illustratie
Heerhugowaard

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft donderdag 4 jaar cel, waarvan 1 voorwaardelijk, geëist tegen de vrouw die wordt verdacht van het ombrengen van 1 van haar baby’s en het verbergen van de lichaampjes van 3 van haar baby’s. Omdat er een risico is op recidive als zij weer zwanger raakt, heeft het OM in belangrijke mate gekozen voor een preventief element in de strafeis. Dat betekent een celstraf met een voorwaardelijk deel die de mogelijkheid geeft om gedurende de maximale proeftijd van 10 jaar te zorgen voor begeleiding als zij weer zwanger wordt.

Begin oktober 2015 werd in de schuur bij een woning in Heerhugowaard een babylijkje gevonden. Bij doorzoeking van de woning werd op zolder nog een lichaampje gevonden. Bij dna-onderzoek is het dna van de baby’s vergeleken met dat van de verdachte. Dit zogeheten verwantschapsonderzoek wees uit dat zij de moeder is. Zij had de baby’s in de woning verstopt, overigens zonder medeweten van de bewoonster.

In december 2014 was in het Alkmaarse park Rekerhout ook een dode baby gevonden. Die was eveneens verpakt. Op een jurk die bij de baby werd aangetroffen zat dna van de vermoedelijke moeder. Dit bleek het dna van de verdachte te zijn. De verdachte heeft bekend van alle drie de meisjes de moeder te zijn.

Zoals al werd gevreesd heeft het onderzoek geen duidelijkheid verschaft over de doodsoorzaak van alle baby’s. Van twee baby’s kan niet worden vastgesteld of zij dood of levend geboren zijn. Daarom kan dus ook niet vastgesteld/bewezen worden dat de moeder deze twee baby’s heeft gedood of in hulpeloze toestand heeft achtergelaten. Dit betreffen de baby uit Alkmaar en de baby die in de schuur werd gevonden.

Het onderzoek heeft naar de mening van het OM alleen enige helderheid verschaft over het overlijden van de baby die op zolder werd gevonden. Uit verklaringen van de moeder komt namelijk naar voren dat de baby heeft gehuild en dus heeft geleefd. Zij verklaart dat zij de baby in bad heeft gedaan en toen naar beneden is gegaan. Toen zij terugkwam was de baby dood. Daarom acht het OM de doodslag op deze baby bewezen: door weg te gaan heeft zij de aanmerkelijke kans aanvaard dat de baby zou komen te overlijden . Zij had kunnen weten dat dit kon gebeuren (voorwaardelijke opzet op de dood).

Het OM gaat uit van doodslag en niet van kinderdoodslag, nu van kinderdoodslag slechts sprake is als het doel daarvan is om ontdekking van de bevalling te verhullen. Echter, niet bewezen kan worden dat zij de baby heeft omgebracht uit vrees voor ontdekking van haar bevalling. Daarnaast acht het OM bewezen dat de vrouw alle drie de baby’s heeft verborgen. 
 

Categorie:
Provincie: