vrijdag, 29. april 2016 - 11:20 Update: 01-05-2016 20:44

Meervoudige aardbevingsschade slecht voor gezondheid Groningers

Vaker gezondheidsklachten voor Groningers met aardbevingsschade
Foto: MV
Lopperssum

Groningers zijn bijzonder trots op en tevreden over de plek waar ze wonen, of dat nu in het aardbevingsgebied is of daarbuiten.

Meervoudige schade

Gaswinning heeft geen gevolgen voor de algemene gezondheid. Maar Groningers met meervoudige schade door gaswinning hebben wél vaker te maken met specifieke gezondheidsklachten. Dit zijn de drie belangrijkste conclusies uit de eerste vragenlijst van Gronings Perspectief, een onderzoek dat wordt uitgevoerd in opdracht van de Nationaal Coördinator Groningen.

Groningers die één keer schade hebben gehad, ervaren net zo veel klachten als Groningers zonder schade. Mensen die meervoudig schade ondervonden, hebben echter vaker last van slapeloosheid, irritatie, concentratieproblemen en specifieke lichamelijke klachten. Onderzoeksleiders prof. Tom Postmes en dr. Katherine Stroebe adviseren om de gezondheid en weerbaarheid van gedupeerde Groningers langs meerdere sporen te verbeteren en te versterken.

Groningers zijn trots op en tevreden over de plek waar ze wonen. De prachtige natuur, de rust en de woonkwaliteit maken dat men zich Groninger voelt en verbonden is met buurtgenoten. Daarnaast noemen mensen de goede voorzieningen en cultureel erfgoed als waardevolle elementen. De tevredenheid is even hoog binnen het gaswinningsgebied als daarbuiten.

De algemene zelfgerapporteerde gezondheid van Groningers lijdt niet onder de gaswinning. De gezondheid in het gaswinningsgebied is even goed als daarbuiten.

Maar Groningers die vaker schade hadden, kampen wel vaker met specifieke gezondheidsklachten dan Groningers zonder schade. Ongeveer anderhalf keer zoveel van hen hebben regelmatig last van slapeloosheid, prikkelbaarheid of irritatie. Ook zijn er meer klachten over geheugen- of concentratieproblemen en moeheid. Buik- of maagklachten, spier- of gewrichtsklachten, hoofdpijn en hartkloppingen komen ook vaker voor onder deze groep mensen.

Meervoudige schade heeft ook invloed op de geestelijke gezondheid. Anderhalf keer zo veel mensen in deze groep heeft regelmatig last van negatieve gevoelens zoals neerslachtigheid of een gebrek aan controle over hun leven. De groep Groningers met meervoudige schade voelt zich bovendien beduidend minder veilig.

Lees alles over:
Categorie:
Provincie: