zaterdag, 30. april 2016 - 10:02 Update: 30-04-2016 18:42

'Misbruikslachtoffers moesten van Deetman afzien van parlementaire enquête'

'Deetman intimideerde misbruikslachoffers om af te zien van parlementaire enquête'
Foto: EHF
Hilversum

Wim Deetman heeft bestuursleden van de Koepel Landelijk Overleg Kerkelijk Misbruik (KLOKK) 'dwingend' gevraagd af te zien van een parlementaire enquête.

De CDA'er Deetman had de opdracht het seksueel misbruik in de Katholieke Kerk te onderzoeken. In een gesprek op 30 maart 2012 spraken hij en zijn secretaris Bert Kreemers met de voorzitter en de bestuursleden van de stichting KLOKK. Deetman zou tijdens de bijeenkomst te kennen hebben gegeven dat hij ermee zou stoppen als er een enquête zou komen, zo zeggen KLOKK-leden die bij het gesprek aanwezig waren. Dit blijkt uit onderzoek van het NPO Radio 1-programma Argos dat zaterdagmiddag wordt uitgezonden.

Een van de aanwezigen was toenmalig KLOKK-bestuurslid Annemie Knibbe. Zij zegt hierover tegen Argos: 'In die vergadering was Deetman zeer verontwaardigd dat KLOKK een parlementaire enquête wilde. Hij heeft toen persoonlijk de wens uitgesproken dat er geen parlementaire enquête zou komen.' De enquête was tot dat moment een belangrijke eis van de slachtoffers. Twee weken voor de bijeenkomst in Den Haag schreef Klokk nog dat er '…alle reden’ was om aan te dringen op een 'parlementair onderzoek’.

KLOKK-voorzitter Guido Klabbers.zegt tegen Argos over de bijeenkomst met Deetman: 'Ons is toen te verstaan gegeven dat het een slecht idee was om daar op te blijven hangen, op het idee van een parlementaire enquête, want dan zou hij zijn handen ervan aftrekken.' De andere twee aanwezige KLOKK-bestuursleden hebben tegen Argos gezegd de verklaringen van Knibbe en Klabbers te ondersteunen. 

Deetman en Kreemers ontkennen bij monde van hun woordvoerder de slachtoffers iets te hebben verzocht.De commissie-Deetman onderzocht het seksueel misbruik in de Katholieke Kerk in ons land. De slachtoffers wilden van het begin een parlementaire enquête. Maar die parlementaire enquête kwam er niet. Argos sprak met de hoofdrolspelers en maakte een reconstructie.

In december 2011 verscheen het onderzoeksrapport van de commissie-Deetman  waaruit bleek dat tienduizenden kinderen tussen 1945 en 1981 op katholieke seminaries en internaten door geestelijken waren misbruikt. Ook constateerde men dat die misbruiken in de katholieke instellingen bekend waren binnen de ordes en bisdommen. Helaas bleken veel van de zaken die door de commissie-Deetman waren onderzocht verjaard.