maandag, 2. mei 2016 - 17:34 Update: 02-05-2016 19:45

Miljoenen extra voor opvang vluchtelingen in Syrië regio

260 miljoen extra voor opvang vluchtelingen in Syrië regio
Foto: RVD
Den Haag

Er wordt extra geld vrijgemaakt door het kabinet voor steun aan de buurlanden van Syrië, waar miljoenen Syriërs de afgelopen jaren een veilig heenkomen hebben gezocht. Dat schrijft minister Lilianne Ploumen van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking maandag in een brief aan de Tweede Kamer.

260 miljoen extra

In totaal wordt de komende twee jaar 260 miljoen euro extra gereserveerd voor steun aan Turkije, Jordanië, Libanon en Irak. Doel is te investeren in langere termijn opvang van Syrische vluchtelingen, door het versterken van basisvoorzieningen zoals onderwijs en gezondheidszorg en te zorgen voor meer werkgelegenheid en mogelijkheden een eigen bedrijf te beginnen. 

‘Mensen beseffen meer en meer dat ze voorlopig niet naar huis kunnen. Tegelijkertijd wordt de situatie in de gastlanden zo langzamerhand onhoudbaar. In Libanon is stroomuitval aan de orde van de dag; een derde van de Libanezen leeft inmiddels onder de armoedegrens. Onze hulp is hard nodig, om de mensen daar toekomstperspectief te bieden en om ervoor te zorgen dat de regio niet nog instabieler wordt,’ aldus minister  Ploumen.

Van het bedrag gaat circa 94 miljoen euro naar Turkije, als Nederlandse bijdrage aan het vluchtelingenfonds dat de EU voor Turkije heeft opgezet. Voor Libanon is 86 miljoen euro gereserveerd, voor Jordanië 60 miljoen. 

Verder wordt circa 20 miljoen euro uitgetrokken voor Irak, waar de situatie de laatste maanden verslechterd is en honderdduizenden extra mensen ontheemd dreigen te raken. Met de Nederlandse bijdrage kan in de op IS heroverde gebieden in basisvoorzieningen voor de gevluchte bevolking worden geïnvesteerd, waardoor zij sneller terug naar huis kunnen.

Bovenop reeds bijgedragen 360 miljoen

De vandaag bekendgemaakte extra steun komt bovenop de 360 miljoen euro die Nederland tot nu toe heeft bijgedragen aan hulp voor de Syrië regio. Naast het geven van humanitaire hulp steunt Nederland Libanon en Jordanië ook bij het versterken van hun economie, bijvoorbeeld door bij te dragen aan een fonds van de Wereldbank voor garanties en zachte leningen aan deze landen. 

Ook heeft een aantal Nederlandse gemeenten experts gestuurd naar Libanese en Jordaanse steden om te helpen voorzieningen als openbaar vervoer, waterzuivering en afvalverwerking op te zetten.

Minister Ploumen en premier Rutte brengen morgen een bezoek aan Libanon, waar zij zullen spreken met de autoriteiten en een vluchtelingenkamp zullen bezoeken. 

Ploumen: ‘We willen graag van de mensen zelf horen hoe het gaat en waar zij behoefte aan hebben. Hoog op de agenda staat hoe we de Libanese economie verder kunnen versterken: die heeft een enorme klap gekregen sinds 90% van de export is opgedroogd doordat geen spullen meer naar Syrië gaan.’

Categorie:
Provincie: