dinsdag, 3. mei 2016 - 14:54

Celstraf en tbs voor huiselijk geweld in Gouda

Celstraf en tbs voor huiselijk geweld in Gouda
Foto: fbf
Gouda

De rechtbank Den Haag legt een 38-jarige man een celstraf van 300 dagen op voor huiselijk geweld tegen zijn partner en jonge kinderen in de periode van 27 juni 2012 tot en met 6 mei 2015 in Gouda. Ook krijgt hij een tbs-maatregel met dwangverpleging opgelegd, omdat de kans op herhaling groot is vanwege zijn verstandelijke beperking en ernstige persoonlijkheidsproblematiek.

Huiselijk geweld

De man heeft zich schuldig gemaakt aan huiselijk geweld. Zo heeft hij tegen zijn partner en jonge kinderen veelvuldig geweld gebruikt door hen onder meer tegen de kaak, het hoofd en het lichaam te slaan, waarbij hij het gebruik van een stoelpoot en een hamer niet schuwde. De man heeft een waar schrikbewind over zijn partner en kinderen uitgeoefend.

Tbs met dwangverpleging

De rechtbank neemt de conclusies van de deskundigen over dat er bij de man sprake is van een ziekelijke stoornis en/of gebrekkige ontwikkeling van de geestvermogens. De deskundigen wijzen daarbij op factoren als beperkt probleembesef, gebrek aan empathische vermogens en impulsief gedrag. Daarnaast leveren de alcohol- en middelenproblematiek, de verstandelijke beperking en de ernstige persoonlijkheidsproblematiek een bijdrage aan het risico op herhaling van het misdrijf.

De man heeft daarom een langdurige, intensieve en klinische behandeling nodig. De rechtbank is hierbij van oordeel dat oplegging van de maatregel van terbeschikkingstelling, met het bevel dat hij van overheidswege wordt verpleegd, geboden is. De belangrijkste reden hiervoor is dat een lichtere maatregel, zoals TBS met voorwaarden, zal stranden op het gebrek aan medewerking van de dader, vanwege zijn beperkte probleembesef waarbij hij zichzelf steeds als slachtoffer ziet.

Categorie:
Provincie: