donderdag, 12. mei 2016 - 21:50 Update: 13-05-2016 16:57

Duurzame eiwitrevolutie in Gelderland

Duurzame eiwitrevolutie in Gelderland
Foto: PvdD
Arnhem

Op 18 mei zullen Gelderse Statenleden een werkbezoek brengen aan een plantaardig eiwitbedrijf. Partij voor de Dieren pleit voor innovatie en productie van groene eiwitten in Gelderland door de vele voordelen die deze eiwitten bieden voor dierenwelzijn, klimaat en gezondheid van mensen.

Uit onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving blijkt dat de uitstoot van broeikasgassen met 25 tot 40 procent daalt als alle inwoners van de EU de helft minder vlees, zuivel en eieren eten. Daarnaast is er 23 procent minder land nodig voor de voedselproductie. (1)

Er is lang niet genoeg landbouwgrond op de aarde om de groeiende wereldbevolking op de huidige manier te voeden. Met name de wereldwijd groeiende vraag naar eiwitten vraagt om nieuwe, innovatieve manieren om de wereldbevolking te voorzien van voedzaam eten. Op het moment worden eiwitten voornamelijk geconsumeerd via dierlijke producten. Een transitie naar plantaardige eiwitproductie maakt het mogelijk om zowel genoeg voedsel te produceren voor de wereld als de uitstoot van broeikassen te verlagen. Om die reden wordt er ook in de voedselagenda voor veilig, gezond en duurzaam voedsel gepleit voor het ontwikkelen van alternatieve eiwittenbronnen zoals peulvruchten, zeewier en algen. (2).

Om het klimaatprobleem aan te pakken is het daarom van belang dat er naast de energietransitie een verandering komt in de landbouw. De duurzame en jonge groene eiwit-sector biedt een kansrijk alternatief voor boeren. Boeren richten zich nu nog vaak op intensivering. Echter deze intensivering is niet bevorderlijk voor het wereldvoedsel- en klimaatprobleem. Een transitie naar de productie van plantaardige eiwitten is daarom noodzakelijk.

Tijdens het werkbezoek zullen Gelderse statenleden geïnformeerd worden over de kansen die er zijn voor groene eiwitten in het kader van de nieuwe economische visie nadat de Partij voor de Dieren Gelderland aan de gedeputeerde heeft gevraagd om de transitie naar groene eiwitten op te nemen als speerpunt in deze nieuwe economische visie.

1. Onderzoek PBL: http://www.pbl.nl/nieuws/nieuwsberichten/2014/minder-vlees-eten-levert-f...

2 Voedselagenda voor veilig, gezond en duurzaam voedsel: https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstuk...

Categorie:
Provincie: