donderdag, 19. mei 2016 - 12:17 Update: 19-05-2016 12:18

Sluis krijgt asielzoekerscentrum voor opvang 500 mensen

Sluis krijgt asielzoekerscentrum voor opvang 500 mensen
Foto: Archief FBF
Sluis

Het COA heeft een verzoek ingediend bij de gemeente Sluis voor reguliere opvang van asielzoekers. Het gaat hierbij om de vestiging van 500 asielzoekers in een asielzoekerscentrum voor een periode van 5 jaar. Hierbij wordt gestart met de opvang van 300 asielzoekers en na 1 jaar en een positieve evaluatie kan het aantal asielzoekers verhoogd worden van 300 naar 500 personen. Na 4 jaar wordt na een evaluatie bekeken of de termijn verlengd wordt tot 10 jaar.

De voorziene locatie

De beoogde locatie is een perceel dat zich uitstrekt vanaf de achterkant van de boomgaard aan de Nolletjesdijk in Breskens, achterlangs de boomgaarden aan de Rijksweg tot aan de rotonde richting het veerplein. De grond, waarop het azc eventueel gerealiseerd wordt, is eigendom van provincie Zeeland. Als de gemeenteraad in principe medewerking wil verlenen aan de vestiging van een azc, wordt het verzoek met het COA tot in detail uitgewerkt.

Inloopbijeenkomst vrijdagavond 20 mei

Op vrijdagavond 20 mei organiseert de gemeente Sluis een inloopbijeenkomst tussen 20.00 en 22.00 uur in de vismijn aan de Kaai in Breskens. Het college van Burgemeester en Wethouders gaat tijdens deze bijeenkomst met de inwoners van Breskens in gesprek. Naast het voltallig college zijn ook de betrokken gemeenteambtenaren en medewerkers van het COA aanwezig. Tijdens deze avond wordt informatie gegeven over verschillende zaken die met de komst van een eventueel asielzoekerscentrum gemoeid zijn.

Raadsbrede commissievergadering Ruimte/Algemeen Bestuur

Aanstaande dinsdag, 24 mei, vindt om 19.30 uur in het Belfort in Sluis een openbare raadsbrede commissievergadering plaats waarbij het raadsvoorstel om in principe medewerking te verlenen aan de vestiging van een azc op de locatie Nolletjesdijk / Rijksweg in Breskens wordt behandeld. 

Lees alles over:
Categorie:
Provincie: