zondag, 22. mei 2016 - 12:41 Update: 22-05-2016 15:40

Aanbesteding politievoertuigen jaar uitgesteld

Aanbesteding politievoertuigen uitgesteld
Den Haag

De politie heeft een aantal overbruggingsovereenkomsten afgesloten met de huidige leveranciers van haar voertuigen. Reden is dat het niet voor 1 juli 2016 gaat lukken om de vijftien aanbestedingstrajecten af te ronden. Door de overbruggingsovereenkomsten kan het korps toch blijven
beschikken over nieuwe en goed onderhouden voertuigen.

De minister van Veiligheid en Justitie heeft de Tweede Kamer ingelicht over de opgelopen vertraging en de overbruggingscontracten. Naar verwachting zijn alle aanbestedingen van politievoertuigen afgerond in de zomer van 2017. De overbruggingsovereenkomsten zijn afgesloten tot 1 januari 2018. Op het moment dat een categorie aanbestedingen is afgerond, kan deze uit de overbruggingsovereenkomst gehaald worden. Er geldt een opzegtermijn van drie maanden. 

Andere opzet 

Er zijn meerdere redenen voor de vertraging. Siep Eilander, directeur Inkoop bij de politie: `De nieuwe aanbesteding kent om te beginnen een heel andere opzet. In plaats van een grote aanbesteding voor alle denkbare politievoertuigen, zijn er circa vijftien categorieën benoemd. Zo krijgen niet alleen meer marktpartijen een kans, maar past het aanbod ook beter bij onze eisen. Een aanbieder van hondenvoertuigen zal wellicht niet het beste aanbod hebben van ME-voertuigen. Dat ondervangen wij op deze manier. Aanbestedingen organiseren voor vijftien aparte categorieën vergt echter wel meer tijd.' 

Passender aanbod, betere keuzes 

Het tweede verschil in de nieuwe aanpak zijn de marktconsultaties die voorafgaand aan elke (deel)aanbesteding worden uitgevoerd. Siep: `Ook deze maken het proces langer, maar ze leveren ons veel belangrijke informatie op. Het is onze overtuiging dat het uiteindelijk leidt tot een goed product. De markt vroeg ons ook of we de aanbestedingen van de 15 categorieën iets wilden spreiden in de tijd. Ze starten nu telkens zo'n anderhalve maand na elkaar. Zo hebben de aanbieders meer tijd voor een goede inschrijving. En wij vertrouwen erop dat het aanbod daardoor passender is en wij dus betere keuzes kunnen maken waar onze politiecollega's lang profijt van hebben.` 
 

Categorie:
Provincie:
Blik op 112: