vrijdag, 3. juni 2016 - 13:37 Update: 03-06-2016 13:43

Zeeuws waterschap alert op mogelijk noodweer

Zeeuws waterschap alert op mogelijk noodweer
Foto: Archief EHF
Middelburg

'Tot nu toe zijn we de laatste dagen hier in Zeeland goed weggekomen' laat dagelijks bestuurder Luc Mangnus van het Zeeuwse waterschap Scheldestromen vrijdag
weten.

'De extreme neerslag gaat tot nu toe grotendeels aan ons voorbij, maar we zijn ons ervan bewust dat extreme weersomstandigheden ook hier kunnen voorkomen. Daarom houden we het weer en het Zeeuwse watersysteem deze dagen extra goed in de gaten.' 

De afgelopen week werden vooral het oosten van Nederland en onze buurlanden geteisterd door extreem veel regen in korte tijd. De grensstreek met België kreeg daar een staartje van mee en daardoor lokaal veel neerslag te verwerken. Voor komende dagen wordt opnieuw veel regen en onweer verwacht, maar ook nu lijkt Zeeland volgens de weersvoorspellingen van het KNMI er goed vanaf te komen. 

Overtollig water 

Wateroverlast kan ontstaan doordat grote hoeveelheid water in zeer korte tijd valt. De grond heeft tijd nodig om het water op te nemen, daarom kunnen er tijdelijk plassen op het land blijven staan. Het water dat via de grond in sloten terechtkomt wordt afgevoerd naar de gemalen van het waterschap die het water uiteindelijk naar de Ooster- of Westerschelde pompen. Mangnus: 'We houden de waterpeilen scherp in de gaten en zorgen ervoor dat het water zo snel mogelijk wordt afgevoerd.' 

Binnen bebouwde kom kan tijdelijke wateroverlast ontstaan doordat extreem veel water via de gemeentelijke riolering afgevoerd moet worden. Mangnus: 'Ook hier is de aanvoer van water ineens zo groot dat het dringen is voor de rioleringsbuis voordat het water via de ondergrondse buizen kan worden afgevoerd. In dit geval kunnen we niet anders doen dan per gemeente contact onderhouden en zorgen dat het water zo snel mogelijk bij onze rioolwaterzuiveringen terechtkomt.' 

Binnen bebouwde kom is riolering een taak is van de gemeente. Vanaf de gemeentegrenzen wordt riolering een taak van het waterschap die het rioolwater via rioolgemalen naar de dichtstbijzijnde rioolwaterzuivering stuurt.

Categorie:
Provincie: