dinsdag, 7. juni 2016 - 9:24 Update: 07-06-2016 9:31

Scholen in aardbevingsgebied krijgen extra geld uit Den Haag

Scholen in aardbevingsgebied krijgen extra geld uit Den Haag
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Groningen/Den Haag

Er komt 290,5 miljoen euro beschikbaar voor de versterking en nieuwbouw van scholen in het aardbevingsgebied in Groningen. Dit maakten minister Henk Kamp van Economische Zaken (EZ), vandaag bekend.

Dit is grotendeels een extra investering bovenop de eerder beschikbaar gestelde middelen voor de aanpak van de aardbevingsproblematiek en om de veiligheid, leefbaarheid en bedrijvigheid in Groningen te vergroten. In de Voorjaarsnota 2016 zit 284 miljoen euro en uit de bestuursakkoorden van 2014 en 2015 kwam eerder ruim 1,2 miljard euro beschikbaar.

Bevolkingskrimp en ontgroening

Scholen in de regio hebben niet alleen te maken met de gevolgen van gaswinning maar kampen ook met de gevolgen van bevolkingskrimp en ontgroening.  Uit de inventarisatie van de NCG komt naar voren dat 101 scholen bouwkundig versterkt moeten worden. In samenspraak met schoolbesturen, gemeenten, NAM en de ministeries van EZ en OCW wordt ingezet op het versterken van 41 scholen. Daarnaast worden zestig schoolgebouwen aan de onderwijsfunctie onttrokken. Hiervoor in de plaats komen 29 nieuwe schoolgebouwen, waar soms één school komt en in andere gevallen meerdere scholen samen gaan onder één nieuw dak.

Lees alles over:
Categorie:
Provincie: