dinsdag, 7. juni 2016 - 17:16 Update: 07-06-2016 17:21

Koning op werkbezoek Enschede in het kader van armoede- schuldenproblematiek

Koning op werkbezoek Enschede in het kader van armoede- schuldenproblematiek
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Enschede

Koning Willem-Alexander heeft dinsdag 7 juni samen met staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een werkbezoek gebracht aan Stadsbank Oost Nederland en Wijkservicecentrum West in Enschede. Dit meldt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) dinsdagmiddag.

Het werkbezoek stond in het teken van de aanpak van armoede- en schuldenproblematiek. De staatssecretaris heeft inzicht gegeven in de stappen die het Rijk en lokale overheden nu al zetten en de rol van het Rijk bij een betere invulling van het schuldenbeleid.

De Koning en staatssecretaris Klijnsma werden ontvangen door Patrick Welman, wethouder Economie en Werk en Stadsdeelwethouder West van de gemeente Enschede. Tijdens een rondleiding is gesproken met onder meer medewerkers van de Stadsbank en Schuldhulpmaatje over wat zij tegenkomen in hun dagelijks werk. 

Daarnaast was er een ronde tafel gesprek met vertegenwoordigers van de Belastingdienst, Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), DIVOSA (vereniging van leidinggevenden in het sociaal domein) en NVVK (vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren). 

Met deze organisaties werd gesproken over hun rol in schuld- en armoedebestrijding en de samenhang van lokaal en rijksbeleid. Ook is gesproken met enkele inwoners, die door Schuldhulpmaatje en de Stadsbank worden (of zijn) geholpen om van de schulden af te komen.

Staatssecretaris Klijnsma: 'Het is geweldig om te zien hoe goed de samenwerking hier verloopt om mensen uit de financiële problemen te helpen. Bijzonder is het dat schuldhulpmaatjes fysiek vanuit de kredietbank werken.'

Het werkbezoek werd afgesloten bij het Wijkservicecentrum West. Daar is gesproken met inwoners met armoede- en schuldenproblematiek en hun wijkcoach. Ook werd aan de hand van twee casussen uitleg gegeven over de werkwijze van het wijkteam. 

Tenslotte is gesproken met vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties (Stichting Leergeld, Fonds Bijzondere Noden Enschede en Ten Cate Human Help Foundation) die zich inspannen om armoede- en schuldenproblematiek te voorkomen en tegen te gaan.

Het bezoek met staatssecretaris Klijnsma maakt deel uit van een reeks werkbezoeken van de koning met staatssecretarissen, waarbij de bewindspersoon een deel van het werkterrein van zijn of haar ministerie laat zien. Deze reeks is het vervolg op een serie werkbezoeken die de Koning afgelopen jaar met ministers heeft afgelegd.

Categorie:
Provincie: