maandag, 13. juni 2016 - 20:10

OM bezig met zaak om OMG's te verbieden

OM bezig met zaak om OMG's te verbieden
Den Haag

In een Kamerbrief schrijft de minister van Veiligheid en Justitie Ard van der Steur dat het Openbaar Ministerie bezig is een zaak voor te bereiden tegen een of meerdere outlaw motorcycle gangs (OMG’s) om deze te verbieden.

‘Het verbieden van motorbendes lost de problemen van criminaliteit, ondermijning, intimidatie en overlast die zij veroorzaken niet op, maar kan wel barrières daartegen opwerpen, zoals het niet meer in het openbaar en in clubkleding mogen optreden, aan het verkeer deelnemen etc.’, aldus Van der Steur.

Het Openbaar Ministerie heeft nu besloten, als onderdeel van de integrale aanpak, over te gaan tot het voorbereiden van een zaak die zich richt op het verbieden van één of meerdere OMG’s op grond van artikel 2:20 burgerlijk wetboek.

Hoewel een eerdere zaak om de OMG Hell Angels te verbieden op niets uit liep, zegt Van der Steur: ‘Ik wil graag benadrukken dat dit geen gelopen race is. Er is niet veel recente jurisprudentie inzake het verbieden van verenigingen.’

Categorie:
Provincie: