dinsdag, 14. juni 2016 - 14:46 Update: 14-06-2016 14:46

Delfzijl wil dat zeehondenopvang Termunten haar activiteiten stopt

Delfzijl wil dat zeehondenopvang Termunten haar activiteiten stopt
Foto: SXC
Termuntenzijl

De gemeente Delfzijl vraagt de zeehondenopvang in Termunten te stoppen met haar opvangactiviteiten. Gebeurt dit niet binnen een week, dan kan er een dwangsom worden opgelegd. De initiatiefnemers hebben geen vergunning om op de betreffende locatie te bouwen en de locatie in gebruik te nemen als zeehondenopvang.

In afwachting van een besluit van de gemeente over het wel of niet verlenen van de benodigde vergunning voor het bouwen van opvangvoorzieningen, heeft de gemeente de initiatiefnemers eerder al laten weten dat verdere uitbreiding activiteiten niet is toegestaan. Na een recente controle bleek de stichting de opvangactiviteiten toch te hebben uitgebreid.

Binnenkort besluit over benodigde vergunning

In maart dit jaar kreeg de stichting van het Rijk een ontheffing van een aantal onderdelen van de Flora- en faunawet, bijvoorbeeld van het verbod op het vervoer van beschermde diersoorten. Een vereiste stap om een zeehondenopvang te starten. Daarnaast is er een vergunning van de gemeente nodig voor de locatie waar de stichting de zeehonden wil opvangen. Belangrijk daarbij is of de locatie past binnen het bestemmingsplan dat voor die locatie geldt. De stichting heeft eind maart een vergunningsaanvraag gedaan. Het college van de gemeente neemt hier binnenkort een besluit over. Naar verwachting wordt er geen vergunning verleend.

Categorie:
Provincie: