vrijdag, 17. juni 2016 - 16:27 Update: 17-06-2016 16:31

Verblijfsvergunning Marokkaan na 40 jaar voorgoed ingetrokken

foto van rechtbank | fbf archief
Foto: fbf archief
Utrecht

De verblijfsgunning van een man die 40 jaar in Nederland verblijft is terecht ingetrokken. Dat heeft de bestuursrechter van de rechtbank Den Haag, zittingsplaats Utrecht, geoordeeld. Aan de man is door de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie ook een inreisverbod van 10 jaar opgelegd.

De man was op 7-jarige leeftijd vanuit Marokko met zijn ouders naar Nederland gekomen. Sinds 1985 maakte hij zich stelselmatig schuldig aan soms ernstige strafbare feiten, waaronder straatroof. Van de 40 jaar in Nederland heeft hij 19,5 jaar in detentie doorgebracht. 

Nadat hij voor de tweede keer een maatregel ISD (Inrichting Stelselmatige Daders) kreeg opgelegd besloot de staatssecretaris zijn verblijfsvergunning in te trekken. Met zijn handelwijze heeft de man de maatschappij veel schade berokkend en heeft hij de slachtoffers van zijn geweldsfeiten leed en angst aangedaan. Van enige nuttige bijdrage aan de Nederlandse samenleving is niet gebleken, oordeelt de bestuursrechter. De staatssecretaris heeft in zijn afweging op goede gronden vastgesteld dat de man in Nederland geen banden heeft opgebouwd. Noch met familie, noch op sociaal vlak.

De man verblijft momenteel nog in een ISD-inrichting. Deze maatregel is nu niet meer gericht op terugkeer in de Nederlandse samenleving, maar op terugkeer naar Marokko.

Categorie:
Provincie: