dinsdag, 5. juli 2016 - 13:42

Deel azc Malberg mag nog niet in gebruik worden genomen

Deel azc Malberg mag nog niet in gebruik worden genomen
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Maastricht

Een deel van het asielzoekerscentrum (azc) Malberg in Maastricht mag voorlopig nog niet in gebruik worden genomen, zo oordeelt de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg vandaag.

Verschillende omwonenden maakten bezwaar tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders van Maastricht om een vergunning te geven voor het gebruiken van enkele leegstaande gebouwen in Malberg voor een tijdelijk azc.

De eerste bewoners namen op 10 juni 2016 hun intrek en het was de bedoelding dat de rest van de groep van in totaal 190 mensen de komende weken zou volgen. De bezwaarmakers vroegen de rechter een voorlopige voorziening te treffen om dit tegen te houden. Omwonenden hadden de verwachting dat de leegstaande gebouwen zouden worden gesloopt voor woningbouw. Door de komst van het azc vrezen zij voor (geluid)overlast en een verlies aan privacy.

Wat staat in de wet?

De wet schrijft voor dat het college van B&W in een geval als dit moet onderzoeken of een plan in overeenstemming is met een “goede ruimtelijke ordening”. Met andere woorden: past het nieuwe gebruik als opvanglocatie voor asielzoekers in planologisch opzicht in de omgeving? Het college moet daarbij alle relevante ruimtelijke aspecten onderzoeken en de betrokken belangen tegen elkaar afwegen.

Wat oordeelt de rechter?

De rechter vindt dat het college dat op dit moment onvoldoende heeft gedaan. Het besluit wordt daarom deels geschorst. Het gaat om het deel dat ziet op het in gebruik nemen van de twee gebouwen direct achter de huizen aan de Morgenruwe. De schorsing geldt tot zes weken nadat het Maastrichts college een beslissing heeft genomen op de bezwaren van omwonenden. Die beslissing wordt binnen enkele maanden verwacht. De andere gebouwen op het terrein liggen veel verder van de woningen van de verzoekers af en het gebruik van deze gebouwen als azc heeft minder invloed op het woon- en leefklimaat van verzoekers. Op dit onderdeel worden de verzoeken daarom afgewezen, aldus de rechter.

Consequenties uitspraak?

Het gevolg van de uitspraak is dat dat de gebouwen Taliënruwe 35ab t/m 45 en Reinaartsingel 72 t/m 82ab voorlopig niet als azc in gebruik mogen worden genomen. De uitspraak geldt tot zes weken na de beslissing van het college van B&W op de bezwaren van omwonenden. Daarna kan tegen die beslissing beroep worden ingesteld bij de rechtbank en kan opnieuw een voorlopige voorziening worden gevraagd. De andere gebouwen op het terrein mogen wel als azc in gebruik worden genomen. De mensen die hier al wonen, hoeven dus niet te vertrekken. 

Lees alles over:
Categorie:
Provincie:
Tag(s):