vrijdag, 8. juli 2016 - 11:54

Overtreding voorwaarden betekent voor Armin A. 30 dagen cel

Overtreding voorwaarden betekent voor Armin A. 30 dagen cel
Foto: Archief EHF
undefined

Armin A. is in de zogenoemde 'Valkenburgse zedenzaak' veroordeeld tot een gevangenisstraf van 24 maanden. Nadat hij tweederde deel van deze straf had uitgezeten, is hij op 9 februari 2016 voorwaardelijk in vrijheid gesteld onder oplegging van een aantal bijzondere voorwaarden, waaronder een locatieverbod. Om de naleving van dat verbod te kunnen controleren moest Armin A. ook een enkelband dragen.

Locatieverbod

De rechtbank heeft vastgesteld dat Armin A. drie keer kortstondig het locatieverbod heeft overtreden. De eerste twee keer door enkele minuten met een auto over de snelweg door de rand van het verboden gebied te rijden. De laatste keer door het gebied honderd meter in te gaan en toen te stoppen. Het verboden gebied betreft een cirkel van 5000 meter rondom de woning van het slachtoffer. Ook zijn door toedoen van Armin A. meerdere opladers van zijn enkelband stuk gegaan, waardoor de controle op de naleving van het locatieverbod voor korte tijd niet mogelijk was.

Doel voorwaarden

Het doel van de opgelegde voorwaarden is dat Armin A. geen contact zoekt en uit de buurt blijft van het slachtoffer en haar gezin en dat hij niet opnieuw strafbare feiten pleegt. Het is de rechtbank niet gebleken dat hij contact heeft gezocht of willen zoeken met het slachtoffer of dat hij nieuwe strafbare feiten wilde plegen.

30 dagen

De rechtbank is van oordeel dat Armin A. de voorwaarden van zijn voorwaardelijke invrijheidsstelling heeft overtreden. De rechtbank vindt wel dat op iedere overtreding van de voorwaarden een reactie moet volgen. In dit geval moet hij 30 dagen zitten.

Reclassering

De rechtbank is het met de reclassering eens, dat het belangrijk is dat Armin A. scherp in het vizier blijft van de reclassering. Juist om de belangen van het slachtoffer en de maatschappij te beschermen en de kans op een succesvolle resocialisatie te verhogen. Armin A. zal zich moeten blijven houden aan de voorwaarden en hij weet nu dat op iedere overtreding een reactie zal volgen.

Het restant van het voorwaardelijk deel van de straf bedraagt nog 207 dagen, waardoor de naleving van de voorwaarden kan worden afgedwongen. 

Categorie:
Provincie: