woensdag, 13. juli 2016 - 9:55 Update: 13-07-2016 12:56

Gemeente Weert gaat gemeentehuis extra beveiligen vanwege agressieve klanten

Extra beveiliging in stadhuis van Weert vanwege agressieve klanten
Foto: Archieffoto ter illustratie FBF
Weert

De baliemedewerkers van de gemeente Weert hebben steeds meer te maken met agressieve klanten. Vanwege de toename van het aantal incidenten en de ernstigere aard van de agressie, komt er beveiliging tijdens de openingstijden van het stadhuis. Dat maakt de gemeente woensdag bekend.

Naast de beveiliger komen er ook aanpassingen van de balies, cameratoezicht in de publiekshal en (extra) training voor de frontoffice medewerkers. 

''Waar verbale agressie voorheen bestond uit schelden, worden medewerkers de laatste tijd ook persoonlijk geïntimideerd. Dit gaat zelfs zo ver dat medewerkers ook buiten het stadhuis worden lastig gevallen. Het gaat dan om het bewust inbreuk doen op de privacy van medewerkers door het stellen van persoonlijke vragen en ongewenst contact maken na werktijd.''

Angst

De angst onder de medewerkers neemt volgens de gemeente hierdoor toe. Om medewerkers te beschermen, zijn er reeds alarmknoppen aanwezig bij de balies en spreekruimten in de publiekshal. In 2015 werd in totaal 27 keer op de alarmknop gedrukt, in 2016 tot nu toe 11 keer. De politie en/of een speciaal intern alarmteam komt dan in actie. Daarnaast waren er vorig jaar 36 meldingen van agressie waarbij is bekeken of er gevolgen aan moeten worden verbonden (zoals een stadhuisverbod, aangifte etc.). In 2016 zijn er tot nu toe 10 officiële agressiemeldingen geregistreerd.  

Oproep burgemeester tot het stoppen van agressie 

Burgemeester Jos Heijmans: “We hebben op dit moment veel te veel last van mensen die zich niet kunnen gedragen. We nemen dan ook maatregelen ter bescherming van onze medewerkers, inwoners en bezoekers. Medio vorig jaar deed ik helaas ook al een oproep om het toenemend geweld tegen ambtenaren te stoppen. Ik doe deze oproep niet alleen als burgemeester van Weert, maar ook als werkgever en als burgervader die opkomt voor de veiligheid van de inwoners van zijn stad. Of het nu gaat om verbale agressie of fysiek geweld, de impact is zeer groot voor degenen die het treft. De minister van Justitie en Veiligheid heeft een speciale campagne in het leven geroepen: Veilige Publieke Taak! Maar alleen campagne voeren helpt niet. Dus gaan we nu ook maatregelen nemen.” Na een half jaar bekijkt de gemeente of de maatregelen hebben bijgedragen aan het bevorderen van de veiligheid en het veiligheidsgevoel.

Categorie:
Provincie: