dinsdag, 19. juli 2016 - 19:32

Weer minder straatroven, overvallen en woninginbraken

Weer minder straatroven, overvallen en woninginbraken
Foto: fbf
Rotterdam

In de eerste helft van 2016 zijn er wederom minder HIC-delicten gepleegd, zoals straatroven, overvallen en woninginbraken. De Rotterdamse HIC-aanpak werkt: tussen 2012 en 2015 daalde het aantal straatroven en overvallen met ruim 40 % en woninginbraken met 20 %. Om de aandacht niet te laten verslappen, met het risico op een stijging van het aantal HIC-delicten als gevolg, wordt de aanpak voortgezet en geïntensiveerd.

In de eerste helft van dit jaar ligt het aantal straatroven op 294. In dezelfde periode vorig jaar lag dit aantal nog op 340. Het aantal overvallen staat op 60 nu ten opzichte van 66 vorig jaar en het aantal woninginbraken of pogingen daartoe staat nu op 1.491 ten opzichte van 1.780 in het eerste half jaar van 2015. Burgemeester Ahmed Aboutaleb: “Een inbraak, overval of straatroof heeft een enorme impact op het slachtoffer en zijn omgeving. Gemeente, Politie, Openbaar Ministerie, Reclassering Nederland en zorgpartners werken daarom al sinds 2012 nauw samen om het aantal High Impact Crimes omlaag te brengen. Ik ben blij dat onze repressieve én preventieve aanpak werkt, maar ieder HIC-delict is er een te veel, dus we zetten onze aanpak door.”

Die aanpak gaat uit van vijf pijlers; minder recidive, een grotere pakkans, minder gelegenheid, minder opbrengst en minder impact. Er is onder andere extra aandacht voor minderjarige en jonge daders, huisvesting en begeleiding, bewonersparticipatie, inbraakpreventiemaatregelen, aanpak heling en aandacht voor slachtoffers. De aandacht gaat ook uit naar het afpakken van de buit, gedragsverandering en begeleiding van de meest hardnekkige daders met het programma Schoon Schip, waarbij de daders getraind worden door oud-mariniers.

Jaarlijks worden vijf hotspotgebieden vastgesteld waar extra stevig wordt ingezet op het voorkomen van woninginbraken. Deze gebieden worden extra streng gemonitord met als doel een jaarlijkse daling van het aantal inbraken.

Categorie:
Provincie:
Blik op 112: