vrijdag, 9. september 2016 - 20:16 Update: 09-09-2016 20:24

LTO pleit voor ministerie van Voedsel, Natuur en Platteland

LTO pleit voor ministerie van Voedsel, Natuur en Platteland
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Den Haag

LTO Nederland wil dat na de verkiezingen in maart 2017 een nieuw Ministerie van Voedsel, Natuur en Platteland wordt gevormd. Dit heeft LTO Nederland vrijdag laten weten.

'De maatschappelijke functies van boeren en tuinders rechtvaardigen een nieuw departement. Niet alleen voor veilig, betrouwbaar en betaalbaar voedsel, maar ook omwille van klimaat, platteland en landschap, die de longen zijn van Nederland', zei voorzitter Albert Jan Maat van LTO Nederland vanmorgen (9 september, jl.) in Zwanenburg.

Op het akkerbouwbedrijf de Aardappelboer van de familie Bos presenteerde LTO het manifest ‘De Nederlandse land- en tuinbouw dichtbij’, dat is gemaakt in verband met de verkiezingen voor de Tweede Kamer die over ruim een halfjaar worden gehouden. Boeren en tuinders dragen met de agrosector bij aan het perspectief van Nederland door hun internationaal geroemde prestaties. 'Zij zijn ook koploper in de bestrijding van klimaatverandering en produceren nu al 45% van de duurzame energie in ons land', aldus Maat.

Springplank economie

Het Nederlandse platteland herbergt volgens hem de meest innovatieve agrarische sector ter wereld en is met afstand de grootste exportsector van ons land. Maat: 'Zo kan het Nederlandse platteland in de komende jaren de springplank zijn van de Nederlandse economie en een sterke samenleving.' Publiek-private samenwerking is in die visie van LTO Nederland hiervoor het beste fundament.

Het LTO-verkiezingsmanifest met als ondertitel ‘Boeren in de voortuin van Nederland’ telt vijf thema’s: 1. Gezond voedsel, veilige leefomgeving, volksgezondheid; 2. De economische motor. Markt, keten  en handel; 3. Mooi en vitaal Nederland. Landschap, platteland en leefbaarheid; 4. Duurzame wereld. Klimaat, bodem, lucht en energie; 5. Beter met minder. Innovatie, kennis en onderwijs. Binnen elk thema zijn drie kernpunten benoemd, die wat LTO Nederland betreft de komende jaren centraal staan.

Zo pleit LTO Nederland in het manifest onder meer voor een herziening van het takenpakket van de NVWA, veel meer inspanning voor gelijke concurrentieverhoudingen in de EU en aanpassing van de mededingingsregels in ons land en Europa. Maat benadrukte, 'Het nieuwe kabinet moet er voor staan, dat economie, ecologie en een goed sociale standaard de dragers worden voor een nieuw mededingingsbeleid in plaats van een moordend prijspakkersparadijs'.

Innovatie, kennis en onderwijs vormen de basis van de succesrijke agrosector. Het motto is daarom doorgaan met het Topsectorenbeleid. Het ‘Groene onderwijs’ moet een pijler blijven van het ministerie van Economische Zaken en moet worden ondergebracht bij het nieuwe ministerie van Voedsel, Natuur en Platteland. 

LTO pleit bij onder andere gewasbescherming voor meer experimenteerruimte om tot nog betere en duurzame bedrijfsvoering te komen; terughoudendheid is nodig om bestaande middelen en methodes uit de markt te halen.

Categorie:
Provincie: