dinsdag, 13. september 2016 - 11:36 Update: 15-09-2016 11:01

'Luchtkwaliteit 'slecht' vanwege smog'

RIVM waarschuwt voor smog door aanhoudende tropische hitte
Foto: Archieffoto ter illustratie FBF
Bilthoven

De komende dagen is de luchtkwaliteit in Nederland slecht omdat zich smog ontwikkeld. Daarvoor waarschuwt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Smog kan luchtwegklachten veroorzaken bij mensen met luchtwegaandoeningen, kinderen, ouderen en mensen die zich inspannen in de buitenlucht. Mensen die last ondervinden krijgen het advies om met name in de middag binnen te blijven. Mensen die zware inspanningen verrichten kunnen dat beter op een ander moment doen.

De voorzorgsmaatregelen kunnen het best in de middag en vroege avond genomen worden omdat de concentratie van ozon dan het hoogst is. Het is verstandig om binnen te blijven, omdat binnenshuis de concentraties ozon lager zijn. 

Irritatie en luchtwegklachten

Naarmate de hoeveelheid ozon toeneemt, zullen meer mensen hinder ondervinden. Voorkomende klachten zijn irritatie van ogen, neus en keel, toename van luchtwegklachten zoals hoesten en kortademigheid, verergering van astmaklachten en afname van de longfunctie. Raadpleeg bij klachten die niet meteen verklaarbaar zijn de huisarts of GGD. 

Ontstaan van ozon

Smog door ozon ontstaat bij grote hoeveelheden verontreinigende stoffen in de lucht. Dit is het geval als er weinig wind staat, meestal uit zuidoostelijke richting. De vervuilende stoffen zoals stikstofoxiden en vluchtige organische stoffen worden onder invloed van zonlicht omgezet tot ozon. Hierdoor komen verhoogde ozonniveaus alleen in het voorjaar en in de zomer voor (zomersmog). In de andere seizoenen is de invloed van de zon te klein om hoge ozonconcentraties te laten ontstaan.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):