dinsdag, 20. september 2016 - 15:13 Update: 20-09-2016 20:56

Provincie Overijssel wil stopzetting afvalwaterinjectie NAM via rechter afdwingen

Overijssel naar de rechter om stopzetten afvalwaterinjectie NAM
Foto: SXC
twente

Gedeputeerde Staten van Overijssel stappen naar de rechter om de afvalwaterinjecties in voormalige Twentse gasvelden stop te zetten.

Het provinciebestuur vindt dat de injecties moeten worden opgeschort totdat het herafwegingsonderzoek naar alternatieven voor de injecties is afgerond. Dat is naar verwachting eind dit jaar. Volgens Gedeputeerde Staten zijn er nog zoveel vragen onbeantwoord dat hervatting op dit moment onzorgvuldig en ongewenst is.

Oproep genegeerd

Afgelopen zaterdag hervatte de Nederlandse Aardoliemaatschappij (NAM) de olieproductie in Schoonebeek, en daarmee de injectie van het vrijkomende afvalwater in Twente. Daarbij werd de dringende oproep van onder meer omwonenden, de lokale en regionale politiek en de Tweede Kamer om niet te starten, genegeerd. De NAM hervatte de injecties nadat zij toestemming had gekregen van het Staatstoezicht op de Mijnen. De provincie heeft een bezwaarschrift ingediend tegen deze toestemming. Het past niet in een zorgvuldig proces om de injectie nu te hervatten.

De provincie vindt dat door het Ministerie van Economische Zaken de verwachting is gewekt dat de injecties pas zouden worden hervat na afronding van het onderzoek. Daarnaast is gebleken dat de praktijk van de afvalwaterinjecties afwijkt van hetgeen in de vergunningen (en de milieueffectrapportage) werd verwacht. Zo bevat het water meer waterstofsulfide (H2S) dan van tevoren was ingeschat, verloopt de injectie in zandsteen moeilijker dan verwacht en is meer anti-corrossiemiddel nodig dan eerder verwacht. De provincie vindt het onzorgvuldig om de injecties te hervatten als er zulke verschillen zijn tussen de werkelijkheid en de vergunning.

Herafwegingsonderzoek

De NAM onderzoekt sinds media 2015 of er alternatieven zijn voor de injectie van het afvalwater. Afgelopen zomer is in dit onderzoek een tussenrapportage verschenen. Deze rapportage roept nog de nodige vragen op, ook met betrekking tot de bestaande injecties. De provincie Overijssel wil dat een aantal zaken verder wordt uitgezocht voordat de injecties worden hervat. De verwachting is dat het onderzoek eind dit jaar klaar is. De provincie blijft graag als gesprekpartner betrokken bij het herafwegingsonderzoek.

Categorie:
Provincie: