woensdag, 28. september 2016 - 13:22 Update: 28-09-2016 13:32

FNV eist excuses en persoonlijke medische onderzoeken Chroom 6-zaak Tilburg

FNV eist excuses en persoonlijke medische onderzoeken Chroom 6-zaak Tilburg
Foto: Archief FBF.nl
Amsterdam

FNV Uitkeringsgerechtigden heeft in een brief aan de gemeente Tilburg namens 700 uitkeringsgerechtigden gevraagd om excuses voor hun behandeling en persoonlijke medische onderzoeken om te kijken of hun gezondheidsklachten gerelateerd zijn aan hun werk met Chroom 6.

In het kader van re-integratie moest deze groep verplicht treinen van NedTrain schuren waarbij het giftige Chroom 6 is vrijgekomen. Ook eist de bond schadevergoeding en het terugstorten van ingehouden uitkeringen voor weigeraars van dit ziekmakende werk. Dit schrijft FNV uitkeringsgerechtigden woensdag.

Felix Alejandro Perez, bestuurder FNV Uitkeringsgerechtigden: ‘Deze mensen moesten verplicht treinen schuren en kregen geen loon, alleen hun uitkering. De beschermingsmaatregelen voor deze mensen waren niet voldoende en deze groep is heel vervelend behandeld. Zij voelen zich niet serieus genomen en voelen zich behandeld als luiwammesen en tweederangs burgers. Bovendien zijn zij hun vertrouwen in de overheid verloren en kampen ze met angst, onzekerheid en medische problemen. Daarnaast werd hun uitkering ingehouden als ze niet aan het werk gingen. Dat is heel pijnlijk en financieel een harde klap, want dit gebeurde toen al bekend was dat het giftige Chroom-6 in de verf zat.’

Excuses

Inmiddels lijden veel deelnemers aan dit traject aan allerlei medische klachten. Van hun bijstandsuitkering moeten zij daardoor medische kosten maken. De tot nu toe ondernomen actie door de gemeente Tilburg doet geen recht aan deze situatie, waarin de uitkeringsgerechtigde burgers door het handelen van de gemeente in terecht zijn gekomen. De FNV vindt dan ook dat de gemeente dient te erkennen dat er in dit traject fouten zijn gemaakt en vraagt om excuses aan de betrokken uitkeringsgerechtigden.

Medisch onderzoek

Een andere eis van de FNV aan de gemeente Tilburg is het creëren van de mogelijkheid tot het ondergaan van een onafhankelijk en deskundig medisch (arbeidsgeneeskundig) onderzoek, gericht op het vaststellen van de gezondheidsklachten in relatie tot de blootstelling voor alle betrokkenen. Marian Schaapman van Bureau Beroepsziekten FNV: ‘De mensen hebben tijdens het schuren van de treinen te maken gehad met piekblootstelling. Het is dus erg belangrijk dat de mensen de mogelijkheid krijgen zichzelf te laten onderzoeken door een specialist. De eigen arbodienst is hiervoor niet geschikt. Ik heb gemerkt dat het bij arbodiensten ontbreekt aan de nogal specifieke specialistische kennis op het gebied van beroepsziekten.’

Coulanceregeling

De FNV roept gemeente Tilburg tevens op om, net als het ministerie van Defensie, een coulanceregeling af te spreken voor deze mensen. Het is voor hen van belang dat zij op korte termijn weten waar zij aan toe zijn en niet af te hoeven wachten totdat de laatste deskundige gesproken heeft. Marian Schaapman: ‘Het ministerie van Defensie heeft het belang daarvan ingezien, en wij roepen de gemeente op om hun goede voorbeeld te volgen.’

Het voorstel dat de FNV heeft neergelegd bij de gemeente Tilburg namens de uitkeringsgerechtigden, ziet er dan ook als volgt uit:

Op de kortst mogelijke termijn integraal van toepassing verklaren van de coulanceregeling zoals die door het Ministerie van Defensie is overeengekomen met de vakorganisaties voor militair personeel. Uiteraard moet de coulanceregeling afgestemd worden op deze specifieke situatie.
Ongedaan maken van alle opgelegde sancties aan de uitkeringsgerechtigde burgers die verplicht moesten deelnemen aan dit re-integratietraject (tROM) en de betrokkenen daarvoor te compenseren.
Vergoeding van de kosten voor het verplicht moeten afsluiten van een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering.
Vergoeding in het kader van smartengeld, gelieerd aan de duur van het verplichte re-integratietraject voor de betrokken uitkeringsgerechtigde burgers. Dit ter compensatie van het gegeven dat zonder enige wettelijke noodzaak, de gemeente Tilburg de betrokkenen verplicht heeft dit te moeten ondergaan.

De FNV heeft gemeente Tilburg verzocht binnen twee weken een overleg in te plannen over het voorstel.

Achtergrond

In opdracht van de gemeente Tilburg zijn ongeveer 700 uitkeringsgerechtigde burgers in het kader van een re-integratietraject tROM werkzaam geweest in de voormalige hallen van het bedrijf NedTrain te Tilburg. Deze burgers zijn direct in contact gekomen met Chroom-6, andere zware metalen en asbest. De gevolgen van contact met asbest zijn afdoende bekend. Van Chroom-6 is inmiddels ook bekend dat het om een levensgevaarlijke stof gaat. Al vanaf de start van het re-integratieproject hebben meerdere uitkeringsgerechtigden geconstateerd dat het helemaal fout zat met de arbeidsomstandigheden. Er waren geen of volstrekt onvoldoende en/of ontoereikende beschermingsmiddelen aanwezig om het gevaar van het in contact komen met gevaarlijke en zelfs levensbedreigende stoffen te voorkomen. Door (een belangrijk deel van) de leidinggevenden van dit re-integratieproject werd daar badinerend over gedaan. De klachten zijn eenvoudigweg weggehoond. Daarnaast werd er ook gedreigd met het opleggen van sancties of zelfs het geheel inhouden van de uitkering als men zou gaan weigeren om dit werk te verrichten. In een aantal gevallen zijn ook werkelijk sancties opgelegd.