woensdag, 5. oktober 2016 - 21:36 Update: 05-10-2016 21:52

De kansen en uitdagingen van Nederland Circulaire Hotspot

De kansen en uitdagingen van Nederland Circulaire Hotspot
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Den Haag

Eerder dit jaar lanceerde Nederland de campagne Nederland Circulaire Hotspot (NLCH) om het land wereldwijd op de kaart te zetten als een hotspot van de circulaire economie, ook wel bekend als de kringloopeconomie.

Als een relatief klein maar dichtbevolkt land is het niet vreemd dat het land zichzelf beschouwt als één groot ecosysteem. Het plan om Nederland als circulaire hotspot te positioneren is bovendien logisch omdat het land voor haar grondstoffen afhankelijk is van de rest van de wereld en daarnaast kwetsbaar is voor de gevolgen van klimaatverandering. De innovatieve aanpak van Nederland is geen verrassing. Maar hoewel NLCH veel kansen biedt, zijn er ook de nodige obstakels te overwinnen.

Grondstofbesparingen

Op de lange termijn kan er in een circulaire economie tot 70% op materialen worden bespaard, voornamelijk door middel van prijsmechanismen. Hoewel ook in een circulaire economie de vraag naar materialen en grondstoffen zal blijven groeien, zal deze groei veel langzamer zijn dan zonder circulariteit het geval zou zijn. Het resultaat: minder materiaalgebruik. Grondstofbesparingen zijn ook het gevolg van de prijsmodellen die worden gebruikt in de circulaire economie. De prijs van een natuurlijke hulpbron wordt ofwel bepaald op basis van de directe kosten van de producent ofwel op basis van inzichten in de kosten van de natuurlijke hulpbronnen zelf.

Economische voordelen

Het belangrijkste argument voor NLCH is het verbeteren van de Nederlandse economie. In potentie creëert de circulaire economie meer dan 50.000 nieuwe banen en levert het een bijdrage op aan de Nederlandse economie van meer dan 7 miljard euro per jaar. Dit zal niet echter niet onmiddellijk gebeuren. Hiervoor zullen zowel meer onderzoek als aanpassingen van wet- en regelgeving nodig zijn.

De circulaire economie zou ook een positieve invloed moeten hebben op het verminderen van de milieu-impact van het Nederland, door het terugbrengen van het verbruik van land, vers water en grondstoffen. Dit creëert nieuwe prikkels voor de Nederlands industrie- en recyclingsector en zorgt zo voor meer innovatie die de circulaire economie vooruit helpt.

Gevestigde belangen en obstakels voor midden- en kleinbedrijf (MKB)

De gevestigde belangen van veel bedrijven vormen één van de voornaamste obstakels voor de Nederlandse circulaire economie. Bedrijven met lineaire businessmodellen hebben soms gevestigde belangen buiten de circulaire economie en veel van hen zijn daarnaast afhankelijk van externe bedrijven, wat problematisch kan blijken voor een circulaire economie.

Een circulair businessmodel voor het MKB komt verder met een aantal mogelijke struikelblokken, zoals accountingpraktijken die gericht zijn op een lineaire economie, extra investeringskosten, en het vinden van samenwerkingspartners. En het kan lastig zijn om klanten ervan te overtuigen dat de circulaire economie de weg vooruit is. Het is daarom belangrijk dat MKB-eigenaren hun kennis over de circulaire economie vergroten.

Acceptatie door consumenten

Voor het invoeren van een circulaire economie moeten veel maatschappelijke uitdagingen overwonnen worden. De belangrijkste is acceptatie door consumenten. Om de circulaire economie te doen slagen moeten mensen blijven bijdragen aan de economie binnen dit nieuwe model. Hoewel er op dit moment nog maar beperkte acceptatie is door consumenten van circulaire businessmodellen, kan meer bekendheid met de circulaire economie dit verbeteren.

Partijen met een belang in het handhaven van de status quo kunnen ook veel verzet bieden tegen het invoeren van de circulaire economie. Bovendien kan de circulaire economie een impact hebben op de AEX Index. Aan de ene kant kan dit geweldige handelskansen opleveren, maar het zou ook aan kunnen geven dat het model niet zo goed werkt als de ontwerpers van de NLCH-campagne oorspronkelijk hadden gehoopt.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):