donderdag, 6. oktober 2016 - 17:48

Miljoenenfraude bij gemeente Rotterdam

Miljoenenfraude bij gemeente Rotterdam
Foto: Archieffoto ter illustratie FBF
Rotterdam

In april heeft het College van Burgemeester en Wethouders (B&W) van Rotterdam SBV Forensics BV de opdracht gegeven een feitelijk onderzoek te doen naar de misstanden rondom het vastgoed aan de Boompjeskade 10-14. Aanleiding voor dat onderzoek waren de bevindingen van het onderzoek door Concern Auditing van de gemeente Rotterdam over het vastgoed aan de Boompjeskade 10-14. Het College van B&W wilde, net als de gemeenteraad van Rotterdam, de onderste steen boven hebben.

De afgelopen vijf maanden heeft SBV deze opdracht onafhankelijk uitgevoerd. Dit heeft geresulteerd in een omvangrijk rapport. Met het uitgevoerde onderzoek hebben we als stadsbestuur alles gedaan wat binnen onze mogelijkheden ligt om de onderste steen boven te krijgen. Dat is naar onze mening, binnen de mogelijkheden die de gemeente heeft, gelukt.

Het College van B&W is geschokt over de duur en de omvang van de fraude die het onderzoek onomstotelijk heeft bloot gelegd. Vanaf het moment dat het vastgoed aan de Boompjeskade 10-14, medio 2010 werd verhuurd, begon de oplichting. Er is jarenlang geen huur betaald, terwijl het pand wel in gebruik was. En de gemeente Rotterdam is voor miljoenen euro’s door de aannemer, de vader van de huurder, opgelicht.

Het onderzoek laat zien dat een beperkt aantal ambtenaren van de gemeente Rotterdam dit actief heeft gefaciliteerd. Ook laat het onderzoek zien dat een aantal ambtenaren hun werk niet altijd heeft uitgevoerd zoals dat van ze mag worden verwacht. Op meerdere signalen die konden duiden op misstanden rondom het vastgoed aan de Boompjeskade 10 -14 is, tussen 2010 en 2015, door ambtenaren (en management) volstrekt onvoldoende doorgepakt of doorgevraagd. Dat kwalificeert het College van B&W als schokkend en ontoelaatbaar.

Het College van B&W stelt alles in het werk om het geld van de gemeente Rotterdam terug te krijgen. Ook bereidt het College van B&W de komende maanden gepaste personele maatregelen voor tegen ambtenaren die in deze casus verwijtbaar en of laakbaar hebben gehandeld. We hebben ook aangifte gedaan bij de Rijksrecherche.

Het is nu aan de gemeenteraad van Rotterdam zich een oordeel te vormen over de feiten uit het onderzoek en de conclusies en maatregelen die het College van B&W heeft getrokken en genomen.

Categorie:
Provincie: