dinsdag, 25. oktober 2016 - 18:31 Update: 25-10-2016 18:37

Minister Schultz komt met partijen tot voorlopig Kustpact

Minister Schultz komt met partijen tot voorlopig Kustpact
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Den Haag

Onder leiding van minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu zijn er voorlopige afspraken gemaakt over nieuwe recreatieve bebouwing in de kustzone. Dit meldt het ministerie van Infrastructuur en Milieu dinsdag.

Provincies, gemeenten en waterschappen in Zuid-Holland, Noord-Holland, Zeeland en Fryslân hebben samen met Natuurmonumenten en Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (namens de Coalitie Bescherm de Kust), als ook de drinkwaterbedrijven, ANWB, StrandNederland, NBTC en Staatsbosbeheer een principe overeenkomst bereikt over het Kustpact. Het voorlopige Kustpact is naar de partijen gestuurd en wordt op korte termijn door de besturen besproken. 

Minister Schultz: 'Ik ben blij dat we samen met bestuurders tot afspraken zijn gekomen. Niemand wil de kust volbouwen. Om te zorgen dat dat ook niet gebeurt, is er een zonering afgesproken. Die zonering, waarover betrokken partijen afspraken gaan maken, geeft duidelijkheid over in welke delen van de kustzone geen nieuwe recreatieve bebouwing is toegestaan en in welke delen wel en onder welke voorwaarden. Zo wordt er een goede balans tussen bescherming en behoud van de kust en de ontwikkeling van de kustzone gevonden.'

Kustzone

De kustzone bestaat uit de Noordzeekust van de Waddeneilanden, de Hollandse kustboog en de Zuidwestelijke Delta, inclusief de mondingen van de zeearmen. Op land bestaat de kustzone uit het strand, alle duingebieden en een strook landinwaarts waar het ruimtegebruik, de economie en ecologie rechtstreeks onder invloed staan van de zee.

Het Kustpact zal de komende periode in de diverse besturen van de betrokken provincies, gemeenten, waterschappen en verschillende organisaties voor natuur en landschap, recreatie, drinkwatervoorzieningen en terreinbeheer besproken worden. Met het Kustpact worden de bestaande bestuurlijke verantwoordelijkheden voor de kustzone onderschreven. 

Het Kustpact zal niet vooruitlopen op de democratische besluitvorming, in bijvoorbeeld gemeenten, provincie en waterschappen, die nodig is voor de inzet van de zonering. Het overnemen van de zonering in beleid en regelgeving zal plaatsvinden op basis van de daarvoor geldende procedures.

Als alle partijen akkoord gaan, is de verwachting dat eind november het definitieve Kustpact getekend kan worden.

Categorie:
Provincie: