woensdag, 26. oktober 2016 - 14:40 Update: 26-10-2016 16:46

FNV slaat alarm na klachten hulpverleners jeugdinstelling De Bascule

FNV schakelt Inspectie in na klachten hulpverleners jeugdinstelling De Bascule
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Amsterdam

De professionele hulpverleners werkzaam bij de jeugdpsychiatrische instelling De Bascule hebben aan de bel getrokken bij FNV Zog & Welzijn. Er zijn langdurig en structureel zoveel zaken niet op orde dat de situatie onhoudbaar begint te worden voor de professionele hulp aan kwetsbare jongeren en hun familieleden.

“Wij krijgen al lange tijd allerlei klachten over een te hoge werkdruk, slechte bedrijfsvoering en onwenselijke wachtlijsten voor jongeren die in de knel komen. De druk op de behandeltijd voor deze jongeren neemt drastisch toe”, zegt Fred Seifert, bestuurder FNV Zorg & Welzijn. “Omdat de Raad van Bestuur deze signalen niet heeft opgepakt, vragen we de Inspectie voor de Gezondheidszorg nu om nader onderzoek te doen bij De Bascule.”

Meldpunt

“Omdat we al langer signalen ontvingen, hebben we een meldpunt geopend. Uit die meldingen blijkt dat er een angstcultuur heerst. Ook ontstaat de indruk dat de situatie voor de professionals nu zeer knellend is. De wachtlijsten voor de jongeren lopen steeds meer op en door het vele administratieve werk hebben deze hulpverleners te weinig tijd om de benodigde zorg te geven aan de jongeren die het zo hard nodig hebben. Ook ontvingen we klachten over het inzetten van (nog) niet gekwalificeerde hulpverleners, zoals stagiaires, bij jongeren met complexe hulpvragen.”

De problemen die zich nu voortdoen bij De Bascule zijn helaas herkenbaar voor de hele sector. Sinds de invoering van de Jeugdwet in 2015, zijn gemeenten verantwoordelijk geworden voor de zorg aan jeugd. Daarbij werkt elke gemeente op haar eigen manier met eigen declaratiesystemen en formulieren. In de praktijk betekent dit dat zorginstellingen met verschillende gemeenten afspraken maken en formulieren in moeten vullen. Hulpverleners hebben hierdoor te maken met honderden verschillende productiecodes. FNV Zorg & Welzijn riep eerder dit jaar al op om meer eenheid te brengen in de subsidievoorschriften en formulieren om daarmee de bureaucratie aan te pakken. Seifert: “Hoe herkenbaar dit probleem helaas ook is, het mag niet koste gaan van de zorg voor deze jongeren. Het is aan de Inspectie om nu in te grijpen en te zoeken naar een geschikte oplossing. Wij zullen dit proces kritisch blijven volgen.”