maandag, 14. november 2016 - 12:42 Update: 14-11-2016 12:45

Grote politieactie drugscriminaliteit in Zuid-Nederland

Maastricht

Politie en Openbaar Ministerie houden sinds maandagochtend vroeg een gecoördineerde actie tegen de georganiseerde drugscriminaliteit in Zuid-Nederland. De actie vloeit voort uit de Intensivering aanpak Ondermijning Zuid-Nederland. Op diverse plekken in het zuiden zijn door politie en Openbaar Ministerie invallen gedaan en aanhoudingen verricht.

De gecoördineerde actie is deels gebaseerd op nieuwe onderzoeken in het kader van deze aanpak en is deels een vervolg op ‘Operatie Trefpunt’, die op 4 april van dit jaar plaatsvond. 

Aanhoudingen en doorzoekingen

Na 4 april 2016 is door politie en het Openbaar Ministerie verder gerechercheerd met informatie die reeds voor handen was of die rechtstreeks voortvloeide uit de grote actie van 4 april. Ook werden in het kader van de Intensivering aanpak Ondermijning Zuid-Nederland nieuwe onderzoeken opgestart. Dit resulteerde uiteindelijk in de actiedag van vandaag. In totaal zullen een tiental aanhoudingen worden verricht en een dertigtal doorzoekingen worden gedaan. Het merendeel in het kader van de aanpak van de handel in en productie van synthetische drugs in het Zuiden van Nederland. Met name in Limburg zijn vandaag ook enkele acties die zich richten op de georganiseerde hennepteelt.

De aanhoudingen en doorzoekingen zijn onder in Tilburg, Sint Willebrord, Valkenswaard en Tegelen. Ook in de provincie Gelderland en in Amsterdam vindt een enkele actie plaats. In totaal werken zo’n  300 mensen van politie, Openbaar Ministerie, FIOD en Rechter Commissarissen mee aan de acties van vandaag. 

Intensivering Zuid

Deze gezamenlijke gecoördineerde actiedag valt binnen de in 2014  gestarte geïntensiveerde aanpak van drugscriminaliteit in de drie zuidelijke provincies, Brabant, Zeeland en Limburg.

Operatie Trefpunt vond haar oorsprong in het grote onderzoek Explorer. Dat concentreerde  zich op één ontmoetingsplek in Best (Oost-Brabant) waar tientallen verdachten zich verzamelden, handelden en afspraken maakten over de handel in en productie van synthetische drugs. Deze ontmoetingsplek is geobserveerd en afgeluisterd door de politie en dit leverde dermate veel informatie op dat hier zo’n 50 deelonderzoeken uit voortvloeiden. Explorer en die onderzoeken ‘klapten ’ allemaal op 4 april 2016 met ruim honderd doorzoekingen en tientallen aanhoudingen in Zuid-Nederland.

Het project Intensivering aanpak ondermijning Zuid NL zal de komende jaren doorlopen en er zullen steeds onderzoeken worden opgestart en er zullen telkens interventies blijven plaatsvinden door politie, justitie en andere partners.

Categorie:
Provincie:
Blik op 112: