dinsdag, 15. november 2016 - 8:14 Update: 15-11-2016 12:36

Openbaar Ministerie vraagt rechter om verbod Bandidos MC

Openbaar Ministerie vraagt verbod Bandidos MC
Foto: Archief FBF.nl
Den Haag

Het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie (OM) heeft op 14 november de rechtbank Utrecht gevraagd de Bandidos Motorcycleclub (MC) te verbieden. Het verzoek voor dit civiel verbod geldt voor zowel de internationale motorclub als de Nederlandse afdeling daarvan. Het doel is dat er definitief een einde komt aan de aanwezigheid van de Bandidos MC in Nederland.

Naar het oordeel van het OM is de werkzaamheid van deze zogenoemde motorclub in strijd met de openbare orde. De Bandidos MC heeft zich in maart 2014 in Nederland gevestigd. Vrijwel direct hierna zijn leden van deze club onderwerp geworden van strafrechtelijk onderzoek. Het OM richt zich met het verzoek ook op het wereldwijde samenwerkingsverband van de Bandidos MC. Dat is noodzakelijk om te verzekeren dat activiteiten van alle, ook buitenlandse, Bandidos in Nederland in de toekomst worden verboden.

Niet buiten de wet

Plaatsvervangend politiechef Pim Miltenburg en tevens portefeuillehouder outlaw motorgangs, ziet het verzoek van het OM als een belangrijke stap in de aanpak van de criminele motorbendes: ‘De motorbendeleden moeten beseffen dat we niet accepteren dat mensen zich buiten de wet plaatsen. In onze samenleving is geen ruimte voor intimidatie, afpersing, geweld en georganiseerde misdaad.’

Ontwrichting samenleving

Het OM geeft in de verzoekschriften – die gebaseerd zijn op onder meer informatie van de politie – een uitgebreide beschrijving van de wereldwijde activiteiten van de Bandidos MC en hoe deze ontwrichtend zijn voor de samenleving. De motorbende cultiveert een gewelddadig imago, faciliteert structureel criminaliteit en creëert een subcultuur van wetteloosheid. Daarbinnen wordt ook het plegen van geweld gestimuleerd en gefaciliteerd. Leden van Bandidos MC, onder wie bestuursleden, plegen gewelddadige en andere ernstige strafbare feiten, zoals handel in verdovende middelen, wapenbezit, intimidatie en afpersing.

Strafrechtelijke aanpak

In de verzoeken legt het OM uit dat alleen strafrechtelijk en bestuursrechtelijk optreden tegen individuele leden niet volstaat om de problemen het hoofd te bieden die de Bandidos MC veroorzaakt als club. De politie en het OM menen dat een minder vergaand alternatief dan een algeheel verbod niet voorhanden is. Er is geen sprake van enkele losse incidenten, maar van een cultuur van wetteloosheid. Dat maakt een verbod noodzakelijk om een einde te maken aan de ernstige dreiging die van de Bandidos MC uitgaat.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):