woensdag, 30. november 2016 - 20:27

Intensievere samenwerking Nederlandse en Belgische marine

Intensievere samenwerking Nederlandse en Belgische marine
Foto: Defensie
Den Haag

Nederland en België vervangen samen de multipurposefregatten en mijnenbestrijdingsvaartuigen. Hiervoor ondertekenden de ministers van beide landen vandaag in Brussel een intentieverklaring. Daarnaast ziet België kans om personeel te leveren voor het Joint logistic Support Ship Zr. Ms. Karel Doorman. Nederland kan helpen eenheden van de Belgische Lichte Brigade amfibisch gereed te stellen.

Opleidingen, het onderhoud van schepen en zelfs de staf van beide marines zijn nu al vergaand geïntegreerd. “Het gezamenlijk aanschaffen  van nieuwe M-fregatten en mijnenjagers is de volgende logische stap in onze samenwerking. Hierdoor verdiepen we onze gezamenlijke slagkracht en zijn we operationeel efficiënt”, zei minister Jeanine Hennis-Plasschaert op een conferentie over de Benelux-samenwerking op defensiegebied.

Ze onderstreepte het niet te onderschatten belang van de gezamenlijke aanschaf voor maritieme landen als Nederland en België. “Met onze schepen kunnen we onze havens en de maritieme aanvoerlijnen beschermen die cruciaal zijn voor de open economieën die onze landen typeren.” Voor de vervanging van de zogenoemde M-fregatten neemt Nederland de leiding, voor de mijnenjagers België.

Hennis stelde de samenwerking met de zuiderburen als voorbeeld. “Laat deze samenwerking een inspiratie zijn voor andere capaciteiten en andere landen. Uiteindelijk is ons doel de slagkracht van Europa te vergroten, en vandaag is zo’n moment dat België en Nederland de daad bij het woord voegen.”

De Belgische Defensieminister Steven Vandeput beaamde het belang van de samenwerking. “Om een brede en gebalanceerde krijgsmacht te behouden moet België zijn Defensie systematisch blijven integreren op Europees niveau én met onze buurlanden. Militaire samenwerking heeft enkel zin als er een win-win-situatie is voor alle partijen”, zei hij.

Vertegenwoordigers van de Benelux-landen tekenen het verdrag dat de gezamenlijke luchtruimbewaking regelt (maart 2015). 

Om actuele en toekomstige uitdagingen het hoofd te bieden schreef Vandeput de Strategische Visie 2030. 2 hierin beschreven samenwerkingsprojecten met Nederland zijn op korte termijn kansrijk.

België wil een medische eenheid of helikopterdetachement leveren voor het Nederlandse logistiek ondersteunings- en bevoorradingsschip Zr. Ms. Karel Doorman.Minister Hennis verwelkomt deze bijdrage. “Hiermee wordt verder invulling gegeven aan ons streven om het internationaal medegebruik van het logistieke ondersteuningsschip te bevorderen. In februari van dit jaar ‘stapte Duitsland aan boord’, nu België. Hopelijk volgen nog meer landen.”

Ook het Korps Mariniers en de Belgische Lichte Brigade zien samenwerkingsmogelijkheden. Het Korps Mariniers kan helpen met het amfibisch gereedstellen van 2 Belgische compagnieën om op en vanuit zee te opereren. Zo kunnen ze gezamenlijk een zogenoemde landing force inzetten.

Meer samenwerking

Het Korps Mariniers heeft verder belangstelling voor de para-expertise van de Lichte Brigade om daarmee de eigen paracapaciteit te onderhouden en mogelijk te versterken. De Belgisch-Nederlandse paraschool past in deze samenwerking.

De Benelux-partners zoeken ook coöperatie met Nederland op het gebied van onbemande verkenningsvliegtuigen. België overweegt daarnaast deelname aan het Multirole Tanker Transport-project. Nederland en Luxemburg besloten afgelopen zomer hiervoor 2 Airbus-tanker/transportvliegtuigen aan te schaffen.

Bovendien bewaken de Benelux-landen vanaf 1 januari 2017 per toerbeurt het gezamenlijke luchtruim tegen civiele vliegtuigen die een terroristische dreiging vormen.

Categorie:
Provincie: