zaterdag, 3. december 2016 - 22:16 Update: 03-12-2016 22:17

Maastricht mag ook grotere en zwaardere vliegtuigen gaan toelaten

Maastricht mag ook grotere en zwaardere vliegtuigen gaan toelaten
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
undefined

Maastricht Aachen Airport mag de volledige lengte van de start- en landingsbaan gaan gebruiken, zodat grotere en zwaardere vliegtuigen gebruik kunnen gaan maken van de luchthaven. Afgelopen vrijdag stemde de ministerraad in op het voorstel van staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu.

Rendabel op termijn

De luchthaven wil hiermee op termijn weer rendabel worden en positief bijdragen aan de (regionale) werkgelegenheid, de bereikbaarheid, het vestigingsklimaat en het toerisme. De milieu– en geluidseffecten blijven vallen binnen de huidige gebruiksvergunning.

Overlast niet vergroot

De groeiruimte in aantallen vluchten wordt met dit gewijzigde gebruik aanzienlijk beperkt ten opzichte van de huidige vergunning namelijk 25.500 in plaats van 51.000 mogelijke vluchten. Op deze wijze wordt de maximale overlast die omwonenden op basis van de huidige vergunning zouden kunnen ervaren niet vergroot.

Gered van faillissement door provincie

In 2014 redde provincie Limburg de luchthaven Maastricht van faillissement door overname van de aandelen van de luchthaven. Een nieuw toekomstplan werd opgesteld om in 2024 jaarlijks 700.000 passagiers en 250.000 ton luchtvracht te vervoeren. Dit zal leiden tot ongeveer 25.500 vliegtuigbewegingen, waarvan circa 9.500 vliegtuigbewegingen met klein verkeer (zoals zakenvluchten, lesvluchten en recreatief verkeer) en circa 16.000 vliegtuigbewegingen met groot, commercieel verkeer.

Volledige baanlengte gebruiken

Om deze groei waar te kunnen maken, achten de provincie Limburg en de luchthaven het van belang dat grotere vrachtvliegtuigen voor de start gebruik kunnen maken van de totale aanwezige baanlengte van 2.750 meter. Grotere en zwaardere vliegtuigen hebben deze volledige baanlengte nodig. In de huidige vergunning is het baangebruik begrensd op maximaal 2.500 meter. Het baangebruik van het overige verkeer blijft ongewijzigd en ook de openingstijden van de luchthaven worden met dit besluit niet gewijzigd.

Zienswijzeprocedure

Het ontwerp luchthavenbesluit wordt ter inzage gelegd in een zogenaamde zienswijzeprocedure: belanghebbenden worden hiermee in de gelegenheid gesteld op het ontwerp luchthavenbesluit te reageren. Het ontwerp luchthavenbesluit is daartoe in voorhang aan de Eerste en Tweede Kamer aangeboden. Op basis van de zienswijzen, de parlementaire behandeling en het advies van de Raad van State, stelt het ministerie van Infrastructuur en Milieu een definitief luchthavenbesluit vast.

Categorie:
Provincie: