zaterdag, 3. december 2016 - 22:51

Geen straf voor motoragent die wegvluchtende verdachte neerschoot

Geen straf voor motoragent die wegvluchtende verdachte neerschoot
Foto: Archief EHF
Den Haag

De politieagent die op 6 oktober 2014 in Den Haag ter hoogte van de kruising Stationsweg/Hoefkade een wegvluchtende verdachte heeft geraakt met twee kogels, wordt door de rechtbank Den Haag veroordeeld voor poging doodslag.

'Hij krijgt geen straf, omdat hij onder moeilijke omstandigheden zijn werk als politieagent aan het doen was, een blanco strafblad had en deze zaak al een grote impact op hem en zijn werk heeft gehad', meldt de rechtbank Den Haag.

Achtervolging van verdachte

De politieagent heeft die avond de achtervolging ingezet om een verdachte aan te houden. Deze verdachte veroorzaakte tijdens een achtervolging in een auto door zijn hoge snelheid (levens)gevaarlijke verkeerssituaties. Pas na een tweede politieblokkade heeft deze man noodgedwongen de auto gestopt en is hij uitgestapt en weggerend omdat hij met alcohol op achter het stuur zat.

Stressvolle situatie tijdens aanhouding verdachte

De adrenaline na de achtervolging, de druk van de aanhouding en de noodzaak om binnen zeer korte tijd een beslissing te nemen zijn stresserende omstandigheden waardoor het nemen van een ‘juiste’ beslissing, die grote gevolgen kan hebben, wordt bemoeilijkt. In deze stressvolle situatie heeft verdachte, die bevoegd was tot het gebruik van zijn vuurwapen ter aanhouding, een belangrijke stap gemist. Hij heeft geen waarschuwingsschot gelost.

Verzachtende omstandigheden

Hoewel dit een, voor deze zaak, cruciaal punt betreft, merkt de rechtbank op dat deze situatie in eerste instantie is ontstaan door toedoen van de wegvluchtende man en op meerdere momenten door hem beëindigd had kunnen worden. Verder merkt de rechtbank op dat een mondelinge waarschuwing, indien deze al met een motorhelm met gesloten vizier op gegeven had kunnen worden, door de vluchter niet zou zijn verstaan omdat hij de Nederlandse taal niet machtig is en dat hij na een waarschuwingsschot naar alle waarschijnlijkheid niet zou zijn gestopt aangezien hij zelfs is blijven doorrennen nadat hij door de eerste kogel was geraakt.

Geen straf

Alles overwegende, rekening houdend met het blanco strafblad van de politieagent en de impact van deze zaak op zijn persoon en werk, is de rechtbank van oordeel dat met de constatering dat hij een strafbaar feit heeft begaan en dat hij daarvoor strafbaar is, kan worden volstaan. De rechtbank zal aan verdachte dan ook geen (voorwaardelijke) straf of maatregel opleggen.

Categorie:
Provincie:
Blik op 112: