woensdag, 7. december 2016 - 14:20

Geen straf voor agent die bijrijder neerschoot tijdens arrestatie

Geen straf voor agent die bijrijder neerschoot tijdens arrestatie
Foto: MV
Heerlen

De 32-jarige politieagent die in 2013 in Heerlen tijdens een arrestatie de bijrijder van een auto neerschoot, krijgt hiervoor geen straf opgelegd. Het hof oordeelt vandaag dat er weliswaar sprake is van een poging tot doodslag, maar dat de agent handelde uit noodweer. Hij wordt daarom ontslagen van rechtsvervolging.

De agent maakte op 22 augustus 2013 deel uit van een arrestatie-eenheid. Hij wilde samen met 5 collega’s een bestuurder van een auto aanhouden op een omsloten parkeerplaats bij een coffeeshop. Omdat de bestuurder wilde wegrijden, heeft de agent op verschillende manieren geprobeerd de auto te stoppen. Toen dat niet lukte, heeft hij 1 keer gericht geschoten op de romp van de bestuurder, maar raakte daarbij de bijrijder in zijn borst.

Poging doodslag

De bijrijder bevond zich vrijwel in de schietrichting en de auto was aan het rijden. Door onder die omstandigheden te schieten heeft de agent willens en wetens de aanmerkelijke kans aanvaard dat hij de bijrijder dodelijk zou raken. Daarom vindt het hof dat poging doodslag bewezen is.

Noodweer

Het hof concludeert uit beelden van bewakingscamera’s dat er op het moment dat de agent schoot een onmiddellijke dreiging was voor een van zijn collega’s. Deze agent stond namelijk in de rijrichting van de optrekkende auto. Nog geen 3 seconden eerder stond er een andere collega voor de auto. Verklaringen van de agent en zijn collega’s bevestigen deze dreigende situatie. Volgens het hof had de agent, nadat hij had geprobeerd de auto op andere manieren te stoppen, geen andere reële mogelijkheid dan zijn dienstwapen te gebruiken.

Het was een hectische en gevaarlijke situatie waarin de gebeurtenissen zich in een beperkte ruimte en binnen een heel korte tijd afspeelden. De bestuurder van de auto probeerde te vluchten door weg te rijden. Juist van een getrainde agent wordt verwacht dat hij op zo’n moment in actie komt. Volgens het hof kon van de agent dan ook niet worden gevraagd dat hij anders handelde dan hij heeft gedaan.

Al deze omstandigheden samen leiden tot de conclusie dat er sprake is geweest van noodweer en dat de agent geen straf krijgt opgelegd, zegt het hof.

Verschil met uitspraak rechtbank

Rechtbank Limburg vond eerder dat er geen sprake was van noodweer en legde de agent 2 jaar gevangenisstraf op. Het hof waardeert de feiten anders. Het hof benadrukt dat de gebeurtenissen zich in een heel korte tijd hebben afgespeeld. Binnen 3 seconden waren er 2 dreigingen en op het moment dat het schot werd gelost stond er naar het oordeel van het hof daadwerkelijk nog een collega van de agent voor de auto.

Het openbaar ministerie eiste in hoger beroep ontslag van rechtsvervolging. De verdediging pleitte voor vrijspraak.

Omdat de agent niet strafrechtelijk wordt veroordeeld, verklaart het hof het verzoek tot schadevergoeding van de bijrijder niet-ontvankelijk. Ook legt het hof om die reden geen schadevergoedingsmaatregel op.

Categorie:
Provincie:
Blik op 112: