woensdag, 7. december 2016 - 20:29

'Snelheidsverhoging A2: ten koste van de gezondheid van omwonenden'

'Snelheidsverhoging A2: ten koste van de gezondheid van omwonenden'
Foto: Archief FBF
Mijdrecht

De minister van Infrastructuur en Milieu wil de maximumsnelheid op het wegennet op meerdere plaatsen verhogen naar 130 km per uur. Ook op de A2 tussen Vinkeveen en Abcoude. Het college vindt dit absoluut geen goed plan: de snelheidsverhoging is nadelig voor de gezondheid van omwonenden, beperkt (boeren)bedrijven in hun ontwikkelingen, is slecht voor het klimaat en leidt tot meer onveiligheid op de weg. Dit heeft het college aangeven met het beroep tegen het ontwerp-verkeersbesluit van de minister. En ze vraagt nu met een brief aandacht van de fracties van de Tweede Kamer voor deze verstrekkende gevolgen van de snelheidsverhoging.

Wethouder David Moolenburgh: “Je bent - hooguit - een paar minuten sneller, maar het hogere brandstofverbruik zorgt voor hogere CO2- en fijnstof en stikstofuitstoot en draagt dus niet bij aan milieu, is slechter voor de gezondheid, voor de leefbaarheid van omwonenden en beperkt  lokale economische ontwikkelingen zoals woningbouw, bedrijvigheid en agrarische ontwikkelingen. De minister hecht belang aan eenduidigheid voor de weggebruiker, wij vinden gezondheid, economie en minder CO2 belangrijker. Met deze brief onderbouwen en onderstrepen wij dit standpunt.”

Het huidige beleid van de minister gaat ten koste van de gezondheid van de burgers. Het leidt tot hogere concentraties van verontreinigende stoffen. Veel gemeenten zijn juist bezig om de luchtkwaliteit te verbeteren tot concentraties die liggen beneden de Europese normen. Daar zijn goede redenen voor. Op basis van wetenschappelijke studies heeft De World Health Organization (WHO) geconcludeerd dat de Europese normen voor luchtkwaliteit moeten worden aangescherpt om de gezondheid van de burgers beter te beschermen. Zo blijkt uit enkele recente studies dat lage concentraties fijnstof, zelfs ver onder de huidige normen, gezondheidseffecten veroorzaken. Ook voor stikstofdioxide (NO2) is er nieuw bewijs voor de schadelijkheid bij concentraties onder de huidige Europese norm. Fijnstof kan leiden tot luchtwegklachten bij kinderen en ziekenhuisopnames en sterfte aan luchtweg- en hart- en vaatziekten bij volwassenen. Relatief nieuw is het inzicht dat het langdurig inademen van fijnstof ook kan leiden tot astma, aderverkalking, longkanker, vroeggeboortes, neurologische aandoeningen en diabetes.

De gemeenten De Ronde Venen, Stichtse Vecht, Woerden en Bodengraven-Reeuwijk zien graag dat de minister haar verantwoordelijkheid oppakt. Al deze gemeenten hebben een gelijksoortige brief gestuurd. Ze hopen dat de fracties de argumenten in de brief en de verdere onderbouwingen daarvan meenemen in de discussie over de snelheidsverhoging.

Categorie:
Provincie: