woensdag, 21. december 2016 - 12:47 Update: 21-12-2016 12:53

Brandbrief aan staatssecretaris: Preventief ruimen moet stoppen

Brandbrief aan staatssecretaris: Preventief ruimen moet stoppen
Foto: fbf
Amsterdam

Vijf dierenbelangenorganisaties (Comité Dierennoodhulp, Een DIER Een VRIEND, Dier & Recht, Varkens in Nood en Rechten voor al wat leeft) hebben gistermiddag een brandbrief gestuurd naar staatssecretaris Van Dam met daarin het dringende verzoek het preventief ruimen te stoppen. Daarnaast hebben zij de leden van de vaste commissie voor Economische Zaken aangeschreven en hen verzocht er bij de staatssecretaris op aan te dringen dat het preventief ruimen ook daadwerkelijk stopt.

In nog geen maand tijd zijn er vanwege de vogelgriep 666.400 kalkoenen, eenden en kippen ‘geruimd’. Het grootste deel van deze dieren die geruimd zijn/worden waren niet ziek. Deze dieren zijn preventief geruimd. Ook eergisteren werd weer vogelgriep geconstateerd bij een pluimveehouder in Boven Leeuwen, die 48.000 kippen heeft. De dierenbelangenorganisaties vinden het onbegrijpelijk en onaanvaardbaar dat ook alle dieren die binnen in een straal van een kilometer rond dit besmette bedrijf zitten, worden gedood, zonder dat zij symptomen van vogelgriep vertonen. Het gaat hier om nog eens 248.000 kippen. Dit doodmaken dient geen enkel redelijk doel. De dieren zitten in afgesloten stallen. Met in achtneming van voldoende hygiënische maatregelen kan er per locatie getest worden of er daadwerkelijk vogelgriep heerst.

Met het preventief ruimen overtreed de overheid de Wet dieren, waarin heel duidelijk staat dat een dier niet zonder redelijk doel in zijn gezondheid en welzijn benadeeld mag worden. Dat het preventief ruimen geen redelijk doel dient, blijkt alleen al uit het feit dat het niet werkt. Ondanks het preventief ruimen, duikt de vogelgriep telkens weer in een ander deel van het land op. In stallen waar de dieren massaal dicht opeengepakt opgesloten zitten. Uit onderzoek naar de preventief geruimde dieren blijkt keer op keer dat zij geen vogelgriep hadden.

Door dit op grote schaal preventieve ruimen bij pluimveehouders, vrezen veel hobbyhouders dat ook hun kippen en watervogels straks gedood zullen worden. Zij zijn doodsbang voor een herhaling van taferelen die in 2003 plaatsvonden: toen gezonde dieren letterlijk mensen uit hun handen werden gerukt om afgemaakt te worden.

Daarnaast kan de manier waarop de NVWA eenden heeft doodgemaakt in Biddinghuizen worden beschouwd als een vorm van dierenmishandeling. De eenden werden ruw gevangen en in grote bouwzakken gegooid waarna ze werden vergast. Dit doden veroorzaakte onnodig veel pijn en angst bij de dieren. Ook dit kan worden beschouwd als een overtreding van de Wet dieren.

De intensieve veehouderij, met haar overvolle stallen en voor de dieren, maar ook voor mensen, ongezonde leefomstandigheden, is een van de oorzaken van de uitbraak en verspreiding van de hoogpathogene vogelgriep. Het is bekend dat dieren die onder stressvolle omstandigheden leven een groot risico hebben om ziek worden. Het vogelgriepvirus vormt op dit moment geen bedreiging voor de mens. Dit in tegenstelling tot Salmonella dat aanwezig kan zijn in vlees, zuivel en eieren. Tientallen mensen gaan jaarlijks dood door een salmonella-infectie. Volgens de cijfers van het RIVM worden hierdoor jaarlijks zo’n 50.000 mensen ziek. De dierenbelangenorganisaties begrijpen dat de overheid het vogelgriepvirus in de kiem wil smoren, maar de nu gehanteerde methoden zijn onaanvaardbaar.

Categorie:
Provincie: