maandag, 23. januari 2017 - 17:22 Update: 23-01-2017 18:09

Plasterk: Kabinet analyseert risico's mogelijke hacks verkiezingen

Plasterk: Kabinet analyseert risico's mogelijke hacks verkiezingen
Foto: freeimages.com
Den Haag

Het kabinet maakt een analyse van de risico's van manipulatie van de komende Tweede Kamer verkiezingen door hacking en het maken van nepnieuws door buitenlandse mogendheden of andere kwaadwillenden. Dit heeft minister Plasterk vandaag aan de Tweede Kamer bekendgemaakt.

'Inmenging of beïnvloeding door statelijke actoren in/van onze verkiezingen is volstrekt ongewenst. De bescherming van de democratische rechtsorde, waarvan vrije en eerlijke verkiezingen cruciale pijlers zijn, is van vitaal belang', laat Plasterk in antwoord op eerdere gestelde kamervragen weten.

Het kabinet kan niet uitsluiten dat statelijke actoren baat kunnen hebben bij beïnvloeding van de politieke besluitvorming en van de publieke opinie in Nederland en daartoe middelen zullen inzetten om te proberen die beïnvloeding ook te realiseren. 

De afgelopen jaren is in vele documenten heel duidelijk aangegeven dat het kabinet zich bewust is van dit risico. 'In aanloop naar de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer moeten we daarom uiteraard zeer alert zijn en niet naïef denken dat in Nederland niets mogelijk is', aldus Plasterk.

Goed analyseren

Het vertrouwen in de integriteit van het verkiezingsproces is in Nederland groot waardoor ook de betrouwbaarheid van de uitslag van de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer niet ter discussie wordt gesteld. Dat is een groot goed dat beschermd moet worden. Het is dus zaak om goed te analyseren waar er kwetsbaarheden kunnen zijn. 

Categorie:
Provincie: