zaterdag, 28. januari 2017 - 15:49 Update: 28-01-2017 16:46

Onderzoek naar noodzaak eventuele verandering parlementair stelsel

Onderzoek naar noodzaak eventuele verandering parlementair stelsel
Foto: Archief EHF
Den Haag

Moet het parlementair stelsel zoals wij dat nu kennen met de Eerste en Tweede Kamer zo blijven of zijn er veranderingen nodig of wenselijk? De antwoorden op die vragen gaat een staatscommissie, die de ministerraad op voorstel van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vrijdag heeft ingesteld, onderzoeken.

De staatscommissie krijgt dus de opdracht om te onderzoeken of er veranderingen nodig zijn in het parlementaire stelsel en de parlementaire democratie en zo nodig aanbevelingen te doen. Minister Plasterk is na overleg met de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer tot het voorstel gekomen.

Johan Remkes

Johan Remkes, commissaris van de Koning in Noord-Holland en voorheen minister, Tweede Kamerlid (VVD) en gedeputeerde van de provincie Groningen, wordt voorzitter van de staatscommissie. De overige leden zijn vooraanstaande wetenschappers en ervaren oud-Kamerleden. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zal de leden van de staatscommissie op korte termijn officieel installeren.

De Eerste en Tweede Kamer hebben gevraagd om de staatscommissie. In een brief aan de regering beschrijven zij een aantal belangrijke ontwikkelingen. De Nederlandse burger wil meer betrokken zijn bij beleid en politiek. Europese besluiten worden belangrijker voor het Nederlandse parlement. Veel taken zijn van de rijksoverheid overgegaan naar gemeentes. 

Er zijn steeds grotere verschillen tussen verkiezingsuitslagen. De opkomst van ict (internet, social media) heeft invloed op het parlement en de democratie. Daarom krijgt de staatscommissie de taak om te adviseren of er iets moet veranderen in het parlementaire stelsel. De staatscommissie zal volgend jaar advies uitbrengen.